அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

WORLD 2020:JUST IMAGINE?

                                               WORLD 2020:JUST IMAGINE?
SOMETHING GOING TO HAPPEN IN 2020:
 1. WORLD'S LARGEST POPULATION WILL BE PRESENT IN FACEBOOK OVERTAKING CHINA AND INDIA(WITH ABOUT 40% OF WORLD'S POPULATION).
 2. WORLD'S POPULATION TOUCHES 7.8BILLION AND 75% WORLD'S POPULATION IN CITY.
 3. CHINA  WILL BE WORLD'S LARGEST ECONOMY OVERTAKING U.S ECONOMY.
 4. MIDDLE EAST COUNTRIES WILL  BE WAR ZONE FOR U.S. TO CAPTURE OIL FIELD'S  IN THAT COUNTRY'S AND U.S. MAY INVADED IRAN,LIBYA,EGYPT ETC.
 5.  COST OF DRINKING WATER WILL BE HIGHER THAN COST OF CRUD OIL.
 6. WIKILEAKS MAY BECOME A HOTTEST SEARCH PORTAL OVER THROWING GOOGLE FOR ITS SENSATIONAL.
 7. AFRICA WILL BE HOTTEST SPOT FOR CIVIL WAR FIELD WITH DEVELOPED COUNTRIES TESTING THERE WEAPONS .
 8. MAN MAY START LIVING ON MOON AND FIRST MAN LANDED ON MARS.
 9. ANTARCTIC MAY BE BECOME A NEW TOURIST DESTINATION DUE TO RAPID ICE MELTING DOWN.
 10. UNIVERSE MAY BECOME STILL HOTTER BY 4-5 DEGREE.
 11. WORLD'S LARGEST CITY'S POPULATION WILL BE SUCH A WAY THAT REST OF THE WORLD STARTED WORKING FOR IT TO LIVE.
 12. AFRICAN STOP SMUGGLING BLOOD DIAMOND AND START SMUGGLING WATER WHICH WILL BE COSTLIER THAN THAT.
 13. EVER THREE IN SEVEN IN THE WORLD WILL START USING ANYONE OF THE APPLE PRODUCT.
 14. TERRORIST MAY CAPTURE PAKISTAN OVER THROWING THE FEDERAL GOVT AND U.S ASKING HELP OF INDIA TO INVADE PAKISTAN.
 15. INDIA WILL HAVE WORLD'S LARGEST WORKING FORCE IN THE WORLD AND DETERMINE THE WORLDS ECONOMY.
 16. 50%ISLAND IN AND AROUND ASIA WILL BE SUBMERGED IN SEA.
 17. IN WORLD MORE THAN 50% PERCENT OF PEOPLE WILL GO HUNGER EVER DAY OR ONE MEAL PER DAY.
 18. NUCLEAR BOMB WILL BECOME A COMMON TERM IN THE WAR FIELD.
 19. OBESITY WILL BE COMMON DISEASE FOR PEOPLE IN THE WORLD WITH ROBOT TAKING ALL HOUSE WORKS.
 20. ARTIFICIAL INTELLIGENCE WILL BE GIVEN TO COMPUTER AND COMPUTER WILL TAKE OVER THE JOB'S OF HUMAN.
            IT'S PURELY BASED ON IMAGINATION AND FACT IT MAY HAPPEN OR MAY NOT HAPPEN.IN 2020  EVERYTHING YOU WANT WILL BE AT YOUR FOOT STEP BUT HAPPINESS WILL BE MISSING.

Comments

 1. i dnt think dis will happen....bcoz even if it happens, dat is too soon....but anyways good imaginary thoughts... :)

  ReplyDelete
 2. It is quite beneficial, although think about the facts when it reaches this target. CBD Oil for Pets

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........