அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

YOUTHFUL NATION:POWERLESS YOUTH!

YOUTHFUL NATION:POWERLESS YOUTH! 

"Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action---
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.
"
                                                         - Rabindranath Tagore

                                     INDIA IS THE NATION WITH 1.21 BILLION POPULATION WERE MORE THAN 55%OF PEOPLE BELONG TO THE AGE GROUP BETWEEN 0-25.INDIA IS THE NATION WHICH IS RECOGNIZED AS THE YOUTHFUL NATION OF THE WORLD FOR NEXT 30 YEARS IT WILL BE THE MOST YOUTHFUL NATION WITH LOT BELONG TO THE WORKING FORCE.AT SAME TIME CHINA AND JAPAN WILL BECOME AGING WERE IN SIMILAR POSITION THEY ARE THIRTY YEAR BACK.


                                     IN EARLY 1970 AND 80’S,THE CHINESE AND JAPANESE WERE IN SAME POSITION IN WHICH POWERFUL PODIUM FOR YOUTH WAS FORMED TO BE LAUNCHED.WHICH LED TO THE OVERALL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY.CHINA IS EARLY 80’S ANS 90’S NEVER SAW A POSITION IN OLYMPICS MEDAL LIST.


                                    IN EARLY 90’S CHINA WAS A YOUTHFUL NATION EVERY CHILDREN AND YOUTH ARE TRAINED IN EACH EVERY FIELD.AFTER 20 YEARS CHINA CREATED A HISTORY WITH OVER THROWING THE KING OF SPORTS U.S.A. TO TOP THE MEDAL LIST OF 2008 OLYMPICS.CHINA DEVELOPMENT WAS RAPID IN THIS PERIOD FROM SPORTS TO AUTOMOBILE TO TECHNOLOGY.JAPAN KNOWN FOR THERE WORKING AND QUALITY RAISED IN RAPIED OVER ALL SPECTRUM BECAUSE THEY USED THERE HUMAN RESOURCE MORE EFFECTIVELY.


                                  OUR NATION IN A SIMILAR POSITION WE NEED A LAUNCHING PAD TO SHOW WHO WE ARE TO THE WORLD.IF NOT NOW THEN ITS NEVER.GIVE YOUTH'S OF THE NATION ENOUGH OPPORTUNITY TO RAISE.OUR POLITICAL LEADERS TALK FOR HOURS ABOUT YOUTH EMPOWERMENT BUT THEY NEVER GIVE WAY FOR YOUTH.NO PARTY IN INDIA HAVE A YOUTH AS A LEADER AND MORE DISTINCT ABOUT IT NO ONE BELOW 40YEARS.


                                EVERYONE WANT YOUTH TO BE MORE RESPONSIBLE BUT NO ONE READY TO GIVE RESPONSIBILITY.NO BUSINESS HEAD,NO CEO,NO ENTREPRENEUR,NO LEADERS BELOW 40 YRS.EVEN SACHIN IS NOT READY TO GIVE POSITION TO YOUTH.WE SALUTE ALL OUR SENIOR WORK BUT PLEASE GIVE WAY FOR YOUTH LIKE US.


                               TODAY YOUTH NEVER NEED ADVICE ONLY GUIDE,NOT SECURITY BUT SUPPORT.YOUTH ARE MORE POWERFUL WHEN THEY ARE USED PROPERLY.MANY READY TO INSPIRE YOUTH BUT NOT READY TO LEAD THE YOUTH.YOUTH ARE MORE TALENTED BUT THEY NEVER KNOW PATH TO FOLLOW OR TO LEAD.

                         WORLD BELIEVE IN YOUTH BUT NOT INDIA.WE LOOK FOR EXPERIENCE BUT NOT FOR FRESHNESS.IF FRESHNESS GIVEN TO INDIAN BLOOD THEN SOME CHANGE MAY TAKE PLACE.CHANCE AND CHANGE LOOKS LIKE SAME BUT WHEN CHANCE GIVEN AT RIGHT TIME TO RIGHT PERSON THEN CHANGE WILL FOLLOW LIKE A SHADOW.WE NEVER ASK FOR MERCY BUT ONLY FOR RARE CHANCE TO PROVE US NOT ONLY IN EMPLOYMENT BUT ALSO TO LEAD THE NATION.PLEASE GUIDE YOUTH LEAVE WAY FOR YOUTH FOR UPROOTING INDIA FROM DARKNESS.

"BEHIND EVERY SUCCESSFUL HISTORY PAGE THERE IS NO EXPERIENCE ONLY INSTANCE" 

Comments

  1. Checking your contractor's credentials is crucial before signing the contract. You cannot always trust that he is insured with just promises, thus always look into his credentials before commencing his work. In this way, you are free from unavoidable circumstances in the future.

    NJ Contractor Insurance

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........