அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Bodhidharma:Father of asian martial arts!

                                     
                        The evolution of Asian martial arts as they are known today is thought to have originated around 500 A.D., when an Indian Buddhist monk named Bodhidharma arrived in China. Legend has it that he taught Indian fighting exercises to the Chinese monks in order to improve their physical condition. All kung-fu is thought to have evolved from this beginning, and from kung-fu came karate.Bodhidharam
                  Bodhidharma was born around the year 440 in

Kanchi, the capital of the southern indian kingdom of Pallava. He was a brahman by birth and the third son of King simhavarman. When he was young he was converted To buddhism and later received instruction in the dharma From prajnatara, whom his father had invited from the Ancient buddhist heartland of magadha. Prajnatara was A master in the dhyana school of buddhism which was Later transliterated to ch’an in chinese, zen in japanese And son in korean .It was prajnatara who told Bodhidharma to go to china. Bodhidharma arrived in China about 475, traveled around for a few years and finally Settled at shaolin temple. Bodhidharma had only a few disciples, including Laypeople, both men and women. His was the first teaching Of the dhyana school outside of india. It was in china,Korea and japan that this school would flourish.Bodhidharma died for the people of china eating the poison food.

Bodhidharma’s Teaching:

‘Many roads lead to the Way, but basically there are only two: reason and practice.

“Reason and practice’ complement each other. One must practice what one understands and learns, and one must understand one’s practice otherwise it may become misguided.

Turn back to reality’ is Bodhidharma clear instruction to regain our original Buddha Nature.

‘Meditate’ is the way of Dhyana.

‘Absence of self and other’ is the first and third of Buddhism’s Three Marks of Existence.

‘Oneness of mortal and sage’ is Bodhidharma pointing to the fact that even Shakyamuni was a human, he was not divine.

To enter by practise refers to four all-inclusive practices: suffering injustice, adapting to conditions,seeking nothing, and practising the Dharma.’

Bodhidharma's facts:

He is a father of asian martial arts.

He is founder of zen buddhism.

He is a expert in hipnatics(knowku varmam)

He is expert in medicine.

When he left India(tamilnadu) he gave a book written by him.The hidden mysteryo no one know whats written on the book.The book is also believed to be lost.  


Bodhidharma's Tribute:


Book's:


The Outline of Practice or Two Entrances
The Bloodstream Sutra
The Breakthrough Sutra
The Wake-Up Sutra

Flim:

7 am arivu(7th sense-tamil flim).

Comments

 1. really proud to be tamilan.........

  ReplyDelete
 2. tamilan endru sollada

  ReplyDelete
 3. This is exactly what I was looking for. That is very interesting Smile I love reading and I am always searching for informative information like this!
  Martial arts classes

  ReplyDelete
 4. With a few systems just excessively unsafe, making it impossible to rehearse on another individual a portion of these nine basic perspectives have been disregarded, set aside, or simply overlooked. Most Karate professionals just focus on a few of these.martila arts school in lees summit mo

  ReplyDelete
 5. Aikido and Hapkido (Japanese and Korean individually) have progressed toward becoming casualties of the expansion in prominence of the more touchy martial arts. These are transcendently self preservation frameworks, however fantastically viable.Why martial arts students have better grades in school

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........