அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Techno of the world:Steve Jobs!


KEY dates from the life and work of Steve Jobs
1955: Born on Feb. 24, adopted and named Stephen Paul Jobs.
1972: Jobs enrolls at Reed College in Portland, Oregon, but drops out after a semester.
1974: Jobs works for video game maker Atari and attends meetings of the Homebrew Computer Club with Steve Wozniak, a high school friend who was a few years older.
1975: Jobs and Woz attend Homebrew Computer Club meetings.
1976: Apple Computer is formed on April Fool's Day, shortly after Wozniak and Jobs create a new computer circuit board in a Silicon Valley garage. A third co-founder, Ron Wayne, leaves the company after less than two weeks. The Apple I computer goes on sale by the summer for $666.66.
1977: Apple is incorporated by its founders and a group of venture capitalists. It unveils Apple II, the first personal computer to generate color graphics. Revenue reaches $1 million.
1978: Jobs' daughter Lisa is born to girlfriend Chrisann Brennan.
1979: Jobs visits Xerox Palo Alto Research Center, or PARC, and is inspired by a computer with a graphical user interface.
1980: Apple goes public, raising $110 million in one of the biggest initial public offerings to date.
1982: Annual revenue climbs to $1 billion.
1983: The Lisa computer goes on sale with much fanfare, only to be pulled two years later. Jobs lures John Sculley away from Pepsico Inc. to serve as Apple's CEO.
1984: Iconic "1984" Macintosh commercial directed by Ridley Scott airs during the Super Bowl. The Macintosh computer goes on sale.
1985: Jobs and Sculley clash, leading to Jobs' resignation. Wozniak also resigns from Apple this year.
1986: Jobs starts Next Inc., a new computer company making high-end machines for universities. He also buys Pixar from "Star Wars" creator George Lucas for $10 million.
1989: First NeXT computer goes on sale with a $6,500 price tag.
1991: Apple and IBM Corp. announce an alliance to develop new PC microprocessors and software. Apple unveils portable Macs called PowerBook.
1993: Apple introduces the Newton, a hand-held, pen-based computer. The company reports quarterly loss of $188 million in July. Sculley is replaced as CEO by Apple president Michael Spindler. Apple restructures, and Sculley resigns as chairman. At Next, Jobs decides to focus on software instead of whole computers.
1994: Apple introduces Power Macintosh computers based on the PowerPC chip it developed with IBM and Motorola. Apple decides to license its operating software and allow other companies to "clone" the Mac, adopting the model championed by Microsoft Corp.
1995: The first Mac clones go on sale. Microsoft releases Windows 95, which is easier to use than previous versions and is more like the Mac system. Apple struggles with competition, parts shortages and mistakes predicting customer demand. Pixar's "Toy Story," the first commercial computer-animated feature, hits theaters. Pixar goes to Wall Street with an IPO that raises $140 million.
1996: Apple announces plans to buy Next for $430 million for the operating system Jobs' team developed. Jobs is appointed an adviser to Apple. Gil Amelio replaces Spindler as CEO.
1997: Jobs becomes "interim" CEO after Amelio is pushed out. He foreshadows the marketing hook for a new product line by calling himself "iCEO." Jobs puts an end to Mac clones.
1998: Apple returns to profitability. It shakes up personal computer industry in 1998 with the candy-colored, all-in-one iMac desktop, the original models shaped like a futuristic TV. Apple discontinues the Newton.
2000: Apple removes "interim" label from Jobs' CEO title.
2001: The first iPod goes on sale, as do computers with OS X, the modern Mac operating system based on Next software. Apple also releases iTunes software.
2003: Apple launches the iTunes Music Store with 200,000 songs at 99 cents each, giving people a convenient way to buy music legally online. It sells 1 million songs in the first week.
2004: Jobs undergoes surgery for a rare but curable form of pancreatic cancer. Apple discloses his illness after the fact.
2005: Apple expands the iPod line with the tiny Nano and an iPod that can play video. The company also announces that future Macs will use Intel chips.
2006: Disney buys Pixar for $7.4 billion. Jobs becomes Disney's largest individual shareholder, and much of his wealth is derived from this sale.
2007: Apple releases its first smartphone, the iPhone. Crowds camp overnight at stores to be one of the first to own the new device.
2008: Speculation mounts that Jobs is ill, given weight loss. In September he kicks off an Apple event and says, "The reports of my death are greatly exaggerated," making a play off a famous Mark Twain quote after Bloomberg News accidentally publishes, then retracts, an obituary that it had prepared in advance.
2009: Jobs explains severe weight loss by saying he has a treatable hormone imbalance and that he will continue to run Apple. Days later he backtracks and announces he will be on medical leave. He returns to work in June. Later it is learned that he received a liver transplant.
2010: Apple sells 15 million of its newest gadget, the iPad, in nine months, giving rise to a new category of modern touch-screen tablet computers.
Jan. 17, 2011: In a memo to Apple employees, Jobs announces a second medical leave with no set duration. Cook again steps in to run day-to-day operations. Jobs retains CEO title and remains involved in major decisions.
Aug. 24, 2011: Apple announces that Jobs is resigning as CEO. Cook takes the CEO title, and Apple names Jobs chairman.
Oct. 5, 2011: Jobs dies at 56. Apple announces his death without giving a specific cause.

AFTER DEATH:
OBAMA:Steve Jobs is one of the greatest innovator of America.
BILL GATES:Steve jobs greatest technologist of the generation.
MARK ZUKERBERG:Steve Jobs is my greatest friend and mentor.
RATAN TATA:jobs greatest business man and  innovator.
OMAR:R.I.P  jobs thanks for all apple with me.
MALLYA:wake up without jobs is the greatest lose to industry.
LARRY PAGE:jobs amazing visionary and brilliance.
DELL:jobs greatest achiever and innovator.
COOK:jobs left us a great legacy behind us.  
JULIA:a global innovator and brilliance.  
SACHIN:jobs great icon and inspiration.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........