அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Top 5 Missiles of India:Lahore To Washington D.C

1.Missile name:BrahMos


Name:BrahMos(Brahmaputra and Moskva)
Type:cruise missile
Manufacture:India and Russia joint venture.
Unit Cost:25-35 cr.
Status:Operational.
Weight:3 ton.
Warhead:0.3ton,nuclear
Engine:Two stage(Integrated Ramjet engine)
Range:300 km.
Speed:3 Mach.
Launcher:air,land,sea
Specialty:
 • stealth.(fly at attitude of 10 Meter)
 • supersonic missile.
 • World most powerful and fastest missile.
 • Uninterrupted Missile.
2.Missile name:Agni-v


Name:Agni-v(sun)
Type:Intermediate-ballistic missile
Manufacture:DRDO
Unit Cost:20-35 cr.
Status: Under development  
Weight: 50 ton
Warhead: 1 ton,nuclear
Engine: Three stage(solid)
Range: above 5000 km
Speed: 1 mach
Launcher:surface
Specialty:
 • Easy to store and transport.
 • MIRV capability  
3.Missile name:Surya

Name:Surya(sun)
Type:Intercontinental ballistic missile
Manufacture:DRDO
Unit Cost:35-50 cr
Status:Secret Development   
Weight:55 ton
Warhead:1.5 ton,3 nuclear
Engine: Ramjet engine
Range: 16,000 km
Speed: 1 mach
Launcher: surface
Specialty: 
 • capability to reach entire world
4.Missile name:Shaurya

Name:Shaurya
Type:Quasi-Ballistic missile
Manufacture:DRDO
Unit Cost:15-30 cr
Status:under testing   
Weight: 15ton
Warhead: 1 ton,nuclear
Engine: two stage(solid)
Range:2000 km
Speed: 7.5 mach
Launcher:sea
Specialty: 
 • Hypersonic Missile
 • Unmatched weapon in the world.


5.Missile name:Prithvi

Name:Prithvi(Earth)
Type:Short Range Ballistic Missile
Manufacture:DRDO
Unit Cost:15-20 cr.
Status:operational   
Weight: 4.5 ton
Warhead: 1 ton
Engine: single stage (liquid)
Range: 150 km
Speed: 2-6 km/sec
Launcher:air,land,sea
Specialty: 
 • prithvi as all three version
 • dhanush most advanced version of prithvi.
Missile Comparison:

Comments

 1. Your content is excellent and contains tons of great information. Your perceptions on this topic are interesting, profound and different. I agree with a lot of this material. Thank you.

  ReplyDelete
 2. The new Samsung Galaxy Note 8 will hopefully avoid the fiasco that was the bane of the Galaxy Note 7. With the Korean giant looking to recoup its multi-billion dollar losses, we have created a wishlist of the features which will be seen on the Samsung Galaxy Note 8. We are waiting with baited breath the release of the new device.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........