அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Arctic Cold War:Global Warming a Business!!!

World Look like business product for many corporates and capitalist countries.There is no limitation for them to imagine and explore.The latest in row is the ownership over the Arctic Ocean.The Arctic belongs to all the people round the world as no nation has sovereignty over it.Still then five nation around the arctic ocean namely the U.S.,Canada,Denmark,Norway and Russia disagree though they themselves have competing territorial claims. They have tons of reason to compete with each other to claim territorial claim of the Arctic

Reason:-

 • The Arctic Circle encloses 21 million square kilometers of land and 13 million  sq.km of mostly ice-bound seas.By way of comparison,India's total land area is 3.3 million sq.km.
 • It's estimated that the region may hold over 40 per cent of the current global reserves of oil and gas.There may also be significant reserves of coal,zinc ans silver.As global warming causes the ice to melt,even for limited periods,the commercial exploitation of these resources is becoming feasible.In January2011,the multinational oil major,BP,concluded a strategic alliance with the Russian state Company,Roseneft to exploit the hydro carbon resources in the Russian Arctic. 
 • Arctic shipping has become reality in the summer months.The northwest passage,mainly along Canada's Arctic coast,will link far East Asia with North-East passage,mainly along Russia's Arctic shoreline,would provide an alternate route between Asia and North America,but also between Europe and Asia.these Arctic routes,which used to be the stuff of fables in the 18th and 19th centuries,cut global shipping routes by several thousand kilometers.For Example the Arctic route from Rotterdam(Holland) to san Francisco will be 4,000 km shorter than the existing route.This route has already been used in the past two summers by commercial shipping increases,so will the geopolitical importance of the Northern tier countries.
 • The Arctic Region is now becoming a popular tourist destination in the world.In 2010 alone over 50,000 tourist sailed the pristine waters of a hitherto forbidden zone.
Impact:-

 • It's ironic that while on the one hand the world  is grappling with global warming triggered by climatic change,the world's major power are scrambling to profit from it's consequence in the fragile Arctic ocean.It will increase global warming,Ice melt and climate change.
 • Which may affect the chemical composition of the world's ocean,raise sea-levels,affect ocean currents and thereby weather patterns across the globe,including our own monsoon,which are vital to our survival.
 • Increase in rapid co2 emission more than current global rate.
 • The ecological resources will be greatly affected to a larger extent.
 • If Arctic is disturbed may adversely affect the survival of people across the planet  
 • The strategic chokepoints of the panama canal,the Suez canal,the bosphorous and the Malacca  straits,would lose much of their economic importance.

Comments

 1. Dalam kasus tertentu cara menggugurkan hamil menjadi pilihan yang baik seperti darurat medis dan adanya korban pemerkosaan . Jika anda mengalami demikian yang dikarenakan masalah tersebut dan ingin melakukan cara menggugurkan kandungan umur 1 bulan sebaiknya konsultasikan ke dokter spesialis kandungan dan jangan melakukan cara yang tidak benar seperti cara menggugurkan kandungan dengan paracetamol di campur alkohol dan sebagainya . Ada beberapa penyebab haid tidak teratur yang dialami oleh wanita seperti stress dan tidak menjaga pola makan sehat dan gizi seimbang . Meskipun telat datang bulan biasa dianggap sebagai salah satu ciri ciri hamil tapi belum tentu itu benar , dan bisa jadi adanya penyebab lain seperti yang sudah kami sebut sebelumnya .

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........