அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Dow Chemicals(World's Deadly company):Olympics Sponsors?

Dow chemicals is the most talked company of the current scenario.Due to the sponsorship of the company for London 2012 Olympics.The Company was strongly objected across the India for involvement in the endorsement of London Olympics.Since company bought the union carbide which got involved in Bhopal Disastrous.Dow chemicals is the second largest chemical company in the world.Dow is the silent killer which not only implemented its aggression in India alone but its impact is all over the world.

Impact of the Company:-

 • World's largest producer of Plastics which as sterilized millions of hectare  farmlands.
 • Dow chemicals Rocky flats plant produced Nuclear material plutonium for Hydrogen bomb.In Early 1969 company fire spread out Radioactive particles into the atmosphere affecting many.Which is the costliest industrial accident.
 • Dow Chemicals worst impact can be felt still today in Vietnam during the Vietnam War Dow was the only company supplied most deadly  Naplam and agent Orange Which will affect all agriculture land and affected 3million human beings then sterilized them .The impact of it still can be felt in Vietnam.
 • Dow Corning Plant Impact had vast impact around the Site.The people were affect by breast cancer,Lupus,autoimmune diseases.
 • Dow Chemicals sub unit Union carbide Produced the worst industrial accident ever Which killed about 20,000 people and contaminated land & water.
 • Dow Chemicals DBCP has sterilized its own Male Employes.They were never able to give birth to next generation.
 • Dow Chemicals most successful pesticide sold in America Chlorpyrifos has dangers effect on children below 3 years.Its as caused mental disorder and ADCH.
 • Dow Chemicals aminopyralid Which destroyed vegetable crops in many place of the U.K.
 • Due to Dow Chemicals production of Dioxin in its Main Factory as affected the Tittabawassee River.Which has impact across the people of the area of increase of Dioxin level in blood and it may cause cancer.

Conclusion:-

Olympic is the international event to mark the sportsmanship,peace,brotherhood etc.Dow chemical one of the deadliest company in the world.Dow company has never compensated the people who are affect by its company.If your human show your support to remove dow from Olympic Sponsorship.
I want International community to over throw MNC's like this out of major Event.            
Impact Photo:-(only for strong heart)

Comments

 1. Complete removal of the cancer without damage to the rest of the body is the goal of treatment. Sometimes this can be accomplished by surgery, but the propensity of cancers to invade adjacent tissue or to spread to distant sites by microscopic metastasis often limits its effectiveness. Thanks.
  Regards,
  hcg 1234

  ReplyDelete
 2. thanks a lot for words keep following my site...................

  ReplyDelete
 3. The viruses are found wherever there is life and have probably existed since living cells first evolved. The origin of viruses is unclear because they do not form fossils, so molecular techniques have been used to compare the DNA or RNA of viruses and are a useful means of investigating how they arose. Thanks.
  Regards,

  ReplyDelete
 4. Take acai in capsule form. Capsules are good if you want to take acai as easily as possible and still receive the benefits. If you make it a part of your daily vitamin and mineral regimen it will be easier to take it consistently. Thanks.
  Regards,
  best mass gainer  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........