அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Free Trade Pact:Impact On Cheap Indian Medicine!!

India known for it's cheap medicine.which enable  low cost drug supplies to many poor countries in the world.A $26 billion drug industry has become an immense profit engine,growing at rate 15-25% a year.Its life saving service for many poor countries because western medicine price are too high.Today Corporates and multinational company want to end the run of the Indian Cheap drug for poor so European union proposed a brand new law as free trade pact.Which drastically increase the price of Indian drug and medicine.

Healthcare in India:-

 • About 42% of Indian children's are malnutrition which is twice the African countries.(60 million)
 • Approximate 1.72 million child die every year in India before turning on.High Infant mortality rate.
 • India leading in many diseases like HIV,Cancer etc.
 • More than 50% of Indians have poor sanitation facility. 

FTA(Free Trade Pact) means:-

 • While trying to push up bilateral trade from $92 billion in 2011 to $237 billion by 2015,the EU will push for stringent norms on intellectual property rights anf for enabling investor on its lawsuits on its violations. 
 • This would make it easier for international pharma giants to sue the Indian government and drug companies.
 • Production of many drugs,including life saving medicines,would thus be curtailed .Moreover,courts can halt drug production when a compliant is filled,where as courts today permit production of lifesaving drugs even while cases are on.
Impact:-

 • India's $26 billion  pharma industry provides affordable medicine to most of its domestic production and to the world's poorest countries, that are unable to pay sky high prices to treat illness including HIV,malaria and cancer.
 • India makes more than 80% of the world's HIV medicine.
 • Drug prices may shoot up based on MNC's mood.
 • Billion of poor cant afford medicine.

Remedy:-

 • Government should strongly oppose the move by the EU.
 • No FDI in drug industry.
 • Government must nationalize Certain Important life saving medicine.

 

Comments

 1. Pharmacology has become increasingly sophisticated; modern biotechnology allows drugs targeted towards specific physiological processes to be developed, sometimes designed for compatibility with the body to reduce side effects. Thanks.
  Regards,
  hcg 1234

  ReplyDelete
 2. Supplement with dried foods such as dried milk, powdered eggs, dehydrated fruits and vegetables, or dehydrated ready-to-eat meals. All are ideal space-saving long-term food items. Include dried beans as space allows, which take up less space than canned beans, but the tradeoff is that you’ll have to use water to cook them. Thanks for sharing information.
  Regards,
  how to gain weight fast for men

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........