அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

India:communist/Socialist State (Or) Capitalist Sate?

India a land of more than hundred of diversity in more than thousand ways.India as got its Independence 60 years before but we are still in position were we are left by British.No common man life as developed are evolved In India.Poor are becoming poorer,Middle class retain as middle class and upper class becoming richer only we can never see a equal status in India.Worst part of the class conflict was our government policy were not still in the position to bring change in billion's of population.Instead It keep section of the people without working providing freebies and allowance other side of the rope were upper class gain more advantage of the government policy.

If we go through the In depth analysis of our Government principles find some of the worst side of the Economic policy.When Nehru took the governance of the country in the Early 47's.He decided Mixed Economy taking advantage of Capitalist and socialist(Communist). This principle remained for well over 40 years in which nation saw significant growth(4-5% GDP),nationalization(Indian airlines to Bank's),Self-dependent(Green revolution,White Revolution) and Good relation with foreign national(Soviet Union).In Early 90's when Manmohan singh opened the Economy for LPG(Liberation Privatization Globalization) were enormous amount of job poured in,Rocket Growth(7-9% growth) but other side it lead to development of a section people only.


So we detailed analysis Two most recognized policy in the world.There impact with  the Indian Society and  Effect of it.

Capitalist State:-

Capitalist state were free trade no one as any restriction doing business in that land.Best Example for this America.In My view we can never be Capitalist country Some of the valid reason which I am proposing are:-

 • If you want to be Capitalist nation then you must have Innovation,creation and discovery which can be commercialized to greater extended.
 • Basic rule of the capitalism is directly or indirectly involve in Imperialism.
 • If capitalist nation you must be ready to take on the cultural and traditional change in the society.        Capitalist nation in which technology evolution will wipe out traditional Industry.
  
we can never be a capitalist country due lack of innovation,creation and discovery.If we follow this principle's then we will be in the position how we are now like begging other countries,Dependent country,weaker section being neglected.

Socialist State/Communist State:-

Communist state were revolutionary dictatorship of working class can been implemented and neglecting (Privatization,Globalization,liberalization)Best Example Soviet Union,Cuba.My concept about it are:-

 • If you have to be communist nation we must see the revolution of working class against Capitalist & imperialist.
 • Every organization and company should be only government enterprise and no privatization.
 • No elected government and Everyone should work  to earn there wages.

we can never be communist nation.In communist principle it can be upraised only by revolution of the working class for which we need the united India(But we are divided by caste,religion,race,state,language etc).Even communist party in India are divided into various section based different principle.Communist in  India were following Different principle and policy for various state.

Conclusion:-  

We can't accept both the economic policy due to diversity of the principle with Indian society.so we must define new policy for our vast country which will bring overall development all section of the people.If we don't formalize new policy and new leadership then all others extract our wealth and brain power.Our current policy some point in time will lead to overall degradation.It's time to think and act.

Comments

 1. very informative, loved it,
  Glad to have found you at Indiblogger. your newest follower and aregular visitot now
  cheers
  kajal

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi kajal,Thanks for your support and Encouraging words.....I wish you to be my regular reader..........

   Delete

Post a Comment

please place ur views...........