அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

IPL:A Shame Of Cricket/India?


IPL as most glamors event every year In India.IPL Is a masala of Bollywood,Model girls,cheer girls,riches,Billionaires,cheer leaders,players,Bookies,Mafia and Fool spectators.Every year IPL Earning goes up tremendous level.According to recent estimate,3.84$ billion making it one of the costliest sport body in the world.Every player earns proximate amount of $3.84 million which is second highest paid after NBA.

9Teams in IPL Earn Million legally and few more million illegally.Every IPL team market value gone up from the base price.CSK estimation touches $85.4 million and combined 9 team worth crosses $450million.Every team as about 12 sponsors in minimum to even 20 officially.Every team earns about 25-35 crs official but illegal every team earns more than hundred crs.According to latest report about 80% of the match are fixed and many player are supplied with model girls as a part of the deal.    

Every Ipl match takes about 100-200 crs of bidding for match fixing.Most of the Indian black money are speculated in bidding the match.Indian bookies are in constant touch with the team management and the bidders.Some match goes to last ball to increase the TRP rating and TV viewership.Totally about 100 companies sponsors for all the 9 teams.Every team want to see profit so they choice any option to attain the huge sum of money.Every cricketer want to get settled in life so they prefer more money than ethics.Most of the bookie amount are moves as property,asset and model girls to the players.In a team maximum of four players enough to be fixed to make a match fix.

(1) Franchise sells the team to many companies for ad and promotion. All players do ad for many company without taking any money for the franchise. The money wich is paid by companies for ad goes to franchise.
(2) No players can ignore the direction of their franchise for ad and promotion.
(3) Players of all IPL team are not allowed for do any ad or promotion without permission of their franchise during the IPL match.
(4) Franchise earns money from the ticket selling of stadium. The net profit is distributed in franchises and IPL.
(5) The franchises earn money from television rights of IPL cricket match. The earning of television ad during the live cricket match distributes in franchise of both teams (which are playing on the ground) and IPL. Suppose that Mumbai Indians and Kolkota Knight Riders are playing any match on any certain day. Then TV channel covers the live of that match and shows ad between the overs. TV channel pays shares of TV ad to the IPL. IPL distributes this amount to both franchise of IPL team and himself. So franchises want that their team should be play the more matches.
(6) Franchise of IPL team earns from the ad in stadium ground.
(7) Franchise sell their shares to some another investor in high value. New investor became part of franchise and take shares in profit of franchise.
(8) Every IPL match is fixed before its play. Match fixing is done in last 5 minutes before start the game. The owner of both teams earns money from bookies. It is in millions dollars. Every player of team know that what have to done in playground. All players show that they are trying hard to win the match but all players get more then their fees by fixing the match. Match fixing is main source of earn money for IPL team franchise. 70% of earning comes from match fixing. The play on playground is not real in IPL. This is only drama for making more money from ad and ticket. This is why that IPL wants more match from 2011. More match means more fixing, more fixing means more money.

IPL is biggest gamble of world. It is licensed gamble. IPL, BCCI, team owners, team players, team manager and all big person related to IPL earn in billions dollars in one IPL match by many source. Never think that any team have won any match by their talent. All team win the match from pre fixing.

Conclusion:

Cricket is more than just a sport India.Every Indian follow cricket madly.The sad side of the cricket mad nation in which madness is exploited by corporates.IPL Only place for money not for real common man.Your craziness and madness are money for rich and players.Every think is for limit control influence of cricket.Simple to say "11 idiot play 11million fool watch."

Comments

 1. nice blog checkout mine on

  http://www.onjokes.blogspot.com

  feel free to leave a comment

  ReplyDelete
 2. thanks dude ya sure off course i will...............

  ReplyDelete
 3. mardhar chod... Kuchh likhne se pahle soch lo,
  .
  .
  If you abuse ipl , no problem
  But abusing nation to say 'mad nation' ...

  Tumhe Madhar chod bolna banta hai boss

  ReplyDelete
  Replies
  1. Only you and me talking of patriotism k,According to recent news about 75,000crs bidding taking place in Ipl 5 and every year thousands die in heart attack when India lose matches..............Cricket players are not playing for pride of nation if so they must represented India in asian games every cricket player earn in millions for a match............Cricket as become more business and less pride........Y cant u say this madness which are very well used by players and business magnets.............I dont have regret abt my word......

   Delete
 4. IPL as most glamors event every year In India.IPL Is a masala of Bollywood,Model girls,cheer girls,riches,Billionaires,cheer leaders,players,Bookies,Mafia and Fool spectators.Every year IPL Earning goes up tremendous level.According to recent estimate,3.84$ billion making it one of the costliest sport body in the world.Every player earns proximate amount of $3.84 million which is second highest paid after NBA.

  ReplyDelete
 5. Get daily suggestions and guides for generating THOUSANDS OF DOLLARS per day ONLINE for FREE.
  GET FREE ACCESS NOW

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........