அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Jesus Christ:Not A God But A Scientific Derivation???

Jesus a most followed goddess in the world.Jesus as the largest followers in the world.Every christian believe in Jesus.So this article is not hurt anyone feeling and belief.The article only to show the scientific relativity with birth and legacy of the Jesus Christ.We are sorry if true truth hurts your heart.


Ancient people of the world believed that sun as the savior. They worshiped sun as the God’s. Even before the birth of Christ well behind 3000 BC Egyptian worshiped Sun(God of light) And Night(Evil darkness). Most interestingly Egyptian god Horus(3000BC) and Jesus Christ(1AD) have similar features in every aspect.Even Ancient belief Zodiac says Sun as God with center position and 12 constellation around the sun representing 12 months&4 season.


Jesus Christ alone doesn’t share same birth sequence or legacy. There are many god’s in the world share same birth sequence and legacy. It’s from Horus of Egypt to Krishna of India. So let’s first look into the birth sequence of the all the mystery goddess in the world. We are going to examine the  scientific evidence.

Jesus VS Other God's(Similarities)

 They some the famous god in the world so we choose it compare but there are more than thousand of god's have similar birth sequence and legacy.Every God and Religion has this same similarities.
Scientific birth day sequence,

Speaking scientifically the brightest star in the east is Sirius. On Dec 24,sirius align along with the three star of orion ‘s belt(Which is known as three kings)even today they are known as three king. On Dec 25,the sun(God’s sun) rise in line with this stars(Sirius and three kings) which is know as birth of Jesus Christ(Birth of Son of God). More fondly its winter solstice. Next we see the birth place significance scientifically,

Most of the goddess enjoy virgin birth, Virgin in Latin is known as Virgo (1 of the 12 constellation).The symbol of Virgin is House of Bread, even Bethlehem=House of bread. Too be more specific there is no place in the world known as Bethlehem. It’s located in the space.

Now we will see the death sequence scientifically,

Sun(God’s) Rotates earth first six months north to south then south to north. In that manner On Dec 22,Sun(God’s) reaches tip of the rotation so it looks like death without movement for three days. On Dec 25,Sun rise 1 degree then rotate anti-clockwise which is known as winter solstice. The most famous sentence of Christianity that Jesus died on cross resurrected after three days. Which is a scientific notation don’t have any link with Godly. Spring equinox is celebrated as Easter.

We will have a in-depth analysis of legacy of Christ,

Most famous picture of Christ is the last supper. In which god son occupy center and 12 disciples (12 constellation r 12 months).Which denote the sun transaction period over every constellation. The shorter form of the zodiac board center is the symbol (Holy Cross) of the Christianity.   Conclusion:

God is a police man and religion is a law both come into force for purifying people internally. So To speak the fact there is no god. Neglect a cold war in the name of god and religion. Knowledge is wealth so remove the ignorance of god. Have faith in yourself and spread the power of love. This article only to spread the message scientific knowledge not to harm anyone belief.      
 

Comments

 1. really i like you blog so much exactly not your blog only i like any blog speaks about Egypt and i have blog too about Ancient Egypt Gods and Goddess and any thing related about that for example ancient Egypt clothing,ancient Egypt facts,ancient Egypt for kids,ancient Egypt history,ancient Egypt map,ancient Egypt mummies,ancient Egypt religion,ancient Egypt timeline,ancient Egyptian art,ancient Egyptian culture,ancient Egyptian gods,ancient Egyptian hieroglyphics,ancient Egyptian jewelry , ancient Egyptian names thanks a lot so much ,,, Ancient-Egypt.Info

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ya thanks your welcome always I am collecting info abt ancient civilization sone i will come with Egypt specialized article..................

   Delete
 2. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

  My page : voice therapy

  ReplyDelete
 3. To avoid such situation the most important things is to choose a company that can give fast response. It should be able to give fast responds to your request within 24 hours.

  airconboy engineering

  ReplyDelete
 4. It checks the numerical digits, and whether the number opens with a valid exchange or not, such as "0" for the local numbers. For international numbers, a country code has to be there before the phone number.

  Craigslist PVA

  ReplyDelete
 5. This is the perfect combination of passion and superior material wrapped up into an easily understandable article. Truly a well-written, fact filled, fun article. My and I children loved it.

  My page : airconboys aircon Servicing

  ReplyDelete
 6. Nobody wants to see his posts removed, and something else posted in that place.

  phone number for Craigslist

  ReplyDelete
 7. I love your writing! In his educating, Jesus regularly cited the Jewish Scriptures; after his passing, his devotees turned to them for intimations to the importance of his life and message. Consistent with the scriptures researcher Mark Hamilton talks about the historical backdrop of these aged writings and their significance for right on time Christians and their Jewish peers. Thanks all!
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  LivingHappyOnline

  ReplyDelete
 8. Mr. BHARANI DHARAN, It is good to do research.. but I would like to know the source of information that you have shared above.

  ReplyDelete
 9. Hello everyone. Just i want to say your website design is really nice. I appreciate your website dressiness. Buy best grass reinforcement mats & Ground Reinforcement Mesh from our website groundreinforcementmeshuk.co.uk

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........