அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Armory Of India:Indian Army Infantry Weapons

Infantry is basic force of army were soldiers fight with the enemy  face to face.Infantry is key in success of Army in a War.Infantry is the first line of attack and key of penetrating into enemy territory.

 

Small Arms

Pistols


Name:Pistol Auto 9mm 1A
Origin:India
Type:Semi-Auto pistol
Caliber:9mm parabellum
Range:50 M
Magazine:10 rounds

Name:Glock 17
Origin:Austria
Type:Semi-Auto pistol
Caliber:9mm parabellum
Range:50 M
Magazine:10 rounds

Name:Beretta 92
Origin:Italy
Type:Semi-Auto pistol
Caliber:9 mm parabellum
Range:50 M
Magazine:10-30 rounds

Name:SIG Sauer P226
Origin:Germany/Switzerland
Type:Semi-Auto Pistol
Caliber:9 mm parabellum
Range:50 M
Magazine:15 rounds

 

Machine Guns


Name:SAF Carbine 1A and 2A1 (two variant)
Origin:India
Type:Sub-Machine Gun
Caliber:9 mm parabellum
Range:200 M
Magazine:34 Round
Rate of Fire:550 rounds/min

Name:Micro-UZI
Origin:Israel
Type:Sub Machine Gun
Caliber:9 mm parabellum
Range:200 M
Magazine:50 rounds
Rate of Fire:600 rounds/min

Name:Heckler & Koch MP5 and MP5K(two variant)
Origin:Germany
Type:Sub machine gun
Caliber:9mm parabellum
Range:100 M
Magazine:100 rounds
Rate of Fire:900 rounds/min

Name:INSAS rifle
Origin:India
Type:Light machine guns
Caliber:5.56 mm
Range:450 M
Magazine:20-30 rounds
Rate Of Fire:650 rounds/min

Name:MG 1B
Origin:India
Type:Light Machine Gun
Caliber:5.56 mm
Range:550 M
Magazine:20 rounds
Rate Of Fire:500-520 rounds/min

Name:MAG
Origin:India
Type:General Purpose Machine Gun
Caliber:7.62 mm
Range:800 M
Magazine:Feed system
Rate Of Fire:1000 rounds/min

Name:PKM
Origin:Soviet Union
Type:General Purpose Machine Gun
Caliber:7.62 mm
Range:1500 M
Magazine:250 rounds
Rate Of Fire:600 rounds/min

Name:M2 Browning
Origin:U.S
Type:Heavy Machine Gun
Caliber:50 BMG
Range:1500 M
Magazine:Belt Feed
Rate Of Fire:1200 rounds/min

Name:NSV
Origin:Soviet Union
Type:Heavy Machine Gun
Caliber:14.5 * 114 mm
Range:1500 M
Magazine:Belt feed
Rate Of Fire:800 rounds/min

Name:KPV
Origin:Soviet Union
Type:Heavy Machine Gun
Caliber:14.5 * 114 mm
Range:3000 M
Magazine:40 rounds
Rate Of Fire:600 rounds/min

 

Assault Rifle


Name:INSAS Rifle
Origin:India
Type:Assault rifle
Caliber:5.56 mm
Range:450 M
Magazine:20-30 rounds

Name:SLR
Origin:India
Type:Battle Rifle
Caliber:7.62 mm
Range:300 M
Magazine:30 rounds

Name:A7,Aresenal,MIP-KM
Origin:India(soviet)
Type:Assault rifle
Caliber:7.62 * 39 mm
Range:400 M
Magazine:20 rounds

Name:AKM
Origin:Soviet Union
Type:Assault Rifle
Caliber:7.62 * 39 mm
Range:400 M
Magazine:30 rounds

Name:pistol mitraliera
Origin:Romania
Type:Assault Rifle
Caliber:7.62 * 39 mm
Range:1000 M
Magazine:30 rounds

Name:AK-103
Origin:Russia
Type:Assault rifle
Caliber:7.62 * 39 mm
Range:500 M
Magazine:30 rounds

Name:VZ-58
Origin:Czechoslovakia
Type:Assault Rifle
Caliber:7.62 * 39 mm
Range:800 M
Magazine:30 rounds

Name:IMI Tavor TAR-21
Origin:Israle
Type:Assault rifle
Caliber:5.56 mm
Range:550 m
Magazine:Stangnet

Name:M4 carbine
Origin:U.S
Type:Carbine
Caliber:5.56 mm
Range:500 M
Magazine:30 rounds

Sniper Rifle


Name:Dragunov
Origin:Soviet Union
Type:Sniper Rifle
Caliber:7.62 * 59 mm
Range:800 M
Magazine:10 rounds

Name:IMI Galil
Origin:Israel
Type:Sniper Rifle
Caliber:7.62 mm
Range:500 M
Magazine:35 rounds

Name:Mauser SA66
Origin:Germany
Type:sniper rifle
Caliber:7.62 mm
Range:500 M
Magazine:10 rounds

Anti Material Gun


Name:Vidhwansak
Origin:India
Type:Anti material rifle
Caliber:12.7 * 108 mm
Range:1800 M
Magazine:5 rounds

Name:Denel NTW-20
Origin:south Africa
Type:Anti Material Rifle
Caliber:26 * 82 mm
Range:1500 M
Magazine:3 rounds

Name:Gepard
Origin:Hungary
Type:Anti-material rifle
Caliber:12.7 * 108 mm
Range:2000 M
Magazine:1 round

Grenades/Rocket


Name:Grenades
Origin:India
Type:Hand Grenades
Caliber:36 mm
Range:anti-tank

Name:AGS-17 Palyma
Origin:Soviet Union
Type:Grenades Launcher
Range: 1800 M

Name:RCL MK II & III(two variants)
Origin:India
Type:Recoilless Rifle
Caliber:84 mm

Name:RPG-7
Origin:Soviet Union
Type:Rocket Launcher
Range:200 M

Name:SA-16 Grimlet,SA-7(two variant)
Origin:Soviet union
Type:Air defence


Comments

  1. India did not make SLR. UK did it

    ReplyDelete
    Replies
    1. Actually Jimmy my friend, I think you are sorely mistaken, maybe if one time you could actually come to India and see for yourself how actually this weapon was actually developed by real Indian workforce.

      Delete

Post a Comment

please place ur views...........