அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Caste Has Large Impact on Grass Root Rural India!

Caste has been over thousands of years hereditary problem in India.Today situation in Urban India as seen some changes,due to change in life style.Even though politician's play false game on caste Urban people got some awareness on ill-effect of caste.The major concern would be urban India were caste caste hub of the nation.Many in rural Indian fuel the caste system rigorously.We need to find reason how caste survive in rural India.  

1)Lack Of Leaders:

Every village in India has a leader or Richie.Everyone in village acct with direction from them,most of the situation they don't want village people to be united.So they motivate caste and to extract wealth from others caste help them a lot.Many of this local leaders don't have knowledge or vision,for them only there prosperity important. We need good village head who can unit people. 


2) Social Inequality:

Social inequality is the hate fullest expression of Caste System. Under Caste System, the whole Hindu society is divided into two broad groups, higher and lower castes. In a caste ridden society the higher caste people enjoy all the privileges while the people of lower caste suffer from all kinds of disabilities. It leads to social inequality between the two caste groups. This caste inequality is the root cause of casteism.

3) Social Distance:

Every Indian caste is basically known as closed group. Because it lacks mobility among the members. In every sphere, there is a great social distance between the castes. Caste System imposes certain restrictions on occupation, marriage, food, drink, social intercourse and so on. Therefore, one caste is socially different from the other caste in Rural India.

The members of own caste cannot touch the culture, religion, norms and values of other casts. Their outlook is only concentrated within their own caste boundary. As a result of which a strong caste feeling develops among them. This feeling gradually converted to casteism.

4) Illiteracy and conservatism:

Rural people are so illiterate and ignorant that they are very conservative and deeply motivated by narrow thought and superstition. They believe deeply in old customs, traditions, folkways, mores, norms and so on. The rural people are very orthodox in their nature. They oppose strongly to any change in society. Being influenced by the rigid customs and traditions, the rural people consider their own caste as superior. It gives birth to casteism.

5) Industrialisation and urbanisation:

Industrialisation and urbanisation are the two process of modernisation. These two processes encourage casteism in India to great extent. Due to the industrialisation, different types of factories and industries set up in different parts of the country. As a result of which the people of different castes work there and form various organisations on the basis of caste which results casteism.
On the other hand, urbanization drove the people from rural areas to the urban areas. People belonging to a particular caste got an opportunity to unite in large numbers in towns. As a consequence the people of different castes formed different associations to seek maximum benefits of the caste members and its leads to casteism in urban India.

6) Development of transport and communication:

In the past, lack of the means of communication hindered the growth of casteism in India to a great extent. But now-a-days, with the growth of transport, the members of a particular caste could easily assimilate each other and the bondage of caste between them grew stronger. Similarly, due to the development of mass media communication like post, telegraph, radio, television, newspaper and so on, the people of one caste could easily communicate with each other and strong their caste organization. All these lead to casteism.

7) Sense of Caste Prestige:

One of the important causes attributing to the growth of casteism in Rural India is the strong desire of the people belonging to a particular caste to enhance the prestige of their, own caste. But the prestige of caste can be maintained only when every opportunity is availed in order to improve the social statue of its member. In order to achieve this objective every caste provides its members with all possible privileges in order to raise their social status. This tends to increase casteism.

8) Marriage Restrictions:

Every Indian caste is basically known as endogenous group. By endogamy, we generally mean, marriage within the caste. Traditionally, Caste System imposes certain restrictions on the institution of marriage. Due to this restriction, the members of a particular caste are forced to marry within its own caste. Moreover, the members of one caste are linked in matrimonial relations; a strong caste feeling develops among them which lead to castesism.

 9)Penetration Of Hinduism:

Hinduism is responsible for birth of caste system in India.Hinduism penetrated rural India like virus.Superstitious belief of Hinduism helped for control of lower caste people by upper caste.When ignorance about Hinduism removed caste finds difficult to survive.         

Comments

 1. Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

  My Page : photo fix

  ReplyDelete
 2. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

  My page : speech therapy

  ReplyDelete
 3. What are the basic requirements in order to become a Social Networking Specialist? Being in this position is more that what most people think. It is not a shallow job that is purely about social networking and making friends or reaching out to people.


  New Jersey SEO company

  ReplyDelete
 4. Your content is excellent and contains tons of great information. Your perceptions on this topic are interesting, profound and different. I agree with a lot of this material. Thank you.

  ReplyDelete
 5. You have a true writing talent which is evidenced by this informative article. Your presentation and unique views are expressed well, smart and interesting. You and I have like minds.

  ReplyDelete
 6. Your information is very digestible. I enjoy your style of writing. Your points are clear and reasonable and I agree with a lot of your ideas. You have a lot of interesting views. Thank you.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........