அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

A Complete Modern Olympic Games History

The very first modern Olympic Games opened in the first week of April 1896. Since the Greek government had been unable to fund construction of a stadium, a wealthy Greek architect, Georgios Averoff, donated one million drachmas (over $100,000) to restore the Panathenaic Stadium, originally built in 330 BCE, with white marble for the Olympic Games.

Since the Games were not well publicized internationally, contestants were not nationally chosen but rather came individually and at their own expense. Some contestants were tourists who happened to be in the area during the Games. Athletes wore their athletic club uniform rather than a national team one.
Pole vaulting, sprints, shot put, weight lifting, swimming, cycling, target shooting, tennis, marathon and gymnastics were all events at the first Olympics. The swimming events were held in the Bay of Zea in the Aegean Sea. Gold medalist, Alfred Hoyos Guttmann described it: "I won ahead of the others with a big lead, but my greatest struggle was against the towering twelve-foot waves and the terribly cold water."Approximately 300 athletes participated, representing thirteen countries.

Interesting Note Of Modern Olympic

The Official Olympic Flag
 
Created by Pierre de Coubertin in 1914, the Olympic flag contains five interconnected rings on a white background. The five rings symbolize the five significant continents and are interconnected to symbolize the friendship to be gained from these international competitions. The rings, from left to right, are blue, yellow, black, green, and red. The colors were chosen because at least one of them appeared on the flag of every country in the world. The Olympic flag was first flown during the 1920 Olympic Games.

The Olympic Motto
 
In 1921, Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, borrowed a Latin phrase from his friend, Father Henri Didon, for the Olympic motto: Citius, Altius, Fortius ("Swifter, Higher, Stronger").

The Olympic Oath
 
Pierre de Coubertin wrote an oath for the athletes to recite at each Olympic Games. During the opening ceremonies, one athlete recites the oath on behalf of all the athletes. The Olympic oath was first taken during the 1920 Olympic Games by Belgian fencer Victor Boin. The Olympic Oath states, "In the name of all competitors, I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules that govern them, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams."

The Olympic Creed
 
Pierre de Coubertin got the idea for this phrase from a speech given by Bishop Ethelbert Talbot at a service for Olympic champions during the 1908 Olympic Games. The Olympic Creed reads: "The most important thing in the Olympic Games is not to win but to take part, just as the most important thing in life is not the triumph but the struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought well."

The Olympic Flame
 
The Olympic flame is a practice continued from the ancient Olympic Games. In Olympia (Greece), a flame was ignited by the sun and then kept burning until the closing of the Olympic Games. The flame first appeared in the modern Olympics at the 1928 Olympic Games in Amsterdam. The flame itself represents a number of things, including purity and the endeavor for perfection. In 1936, the chairman of the organizing committee for the 1936 Olympic Games, Carl Diem, suggested what is now the modern Olympic Torch relay. The Olympic flame is lit at the ancient site of Olympia by women wearing ancient-style robes and using a curved mirror and the sun. The Olympic Torch is then passed from runner to runner from the ancient site of Olympia to the Olympic stadium in the hosting city. The flame is then kept alight until the Games have concluded. The Olympic Torch relay represents a continuation from the ancient Olympic Games to the modern Olympics.

The Olympic Hymn
 
The Olympic Hymn, played when the Olympic Flag is raised, was composed by Spyros Samaras and the words added by Kostis Palamas. The Olympic Hymn was first played at the 1896 Olympic Games in Athens but wasn't declared the official hymn by the IOC until 1957.

Interesting Fact Of Modern Olympic
  
Real Gold Medals
 
The last Olympic gold medals that were made entirely out of gold were awarded in 1912.

The Medals
 
The Olympic medals are designed especially for each individual Olympic Games by the host city's organizing committee. Each medal must be at least three millimeters thick and 60 millimeters in diameter. Also, the gold and silver Olympic medals must be made out of 92.5 percent silver, with the gold medal covered in six grams of gold.

The First Opening Ceremonies
 
The first opening ceremonies were held during the 1908 Olympic Games in London.

Opening Ceremony Procession Order
 
During the opening ceremony of the Olympic Games, the procession of athletes is always led by the Greek team, followed by all the other teams in alphabetical order (in the language of the hosting country), except for the last team which is always the team of the hosting country.

A City, Not a Country
 
When choosing locations for the Olympic Games, the IOC specifically gives the honor of holding the Games to a city rather than a country.

IOC Diplomats
 
In order to make the IOC an independent organization, the members of the IOC are not considered diplomats from their countries to the IOC, but rather are diplomats from the IOC to their respective countries.

First Modern Champion

James B. Connolly (United States), winner of the hop, step, and jump (the first final event in the 1896 Olympics), was the first Olympic champion of the modern Olympic Games.

The First Marathon
 
In 490 BCE, Pheidippides, a Greek soldier, ran from Marathon to Athens (about 25 miles) to inform the Athenians the outcome of the battle with invading Persians. The distance was filled with hills and other obstacles; thus Pheidippides arrived in Athens exhausted and with bleeding feet. After telling the townspeople of the Greeks' success in the battle, Pheidippides fell to the ground dead. In 1896, at the first modern Olympic Games, held a race of approximately the same length in commemoration of Pheidippides.

The Exact Length of a Marathon
 
During the first several modern Olympics, the marathon was always an approximate distance. In 1908, the British royal family requested that the marathon start at the Windsor Castle so that the royal children could witness its start. The distance from the Windsor Castle to the Olympic Stadium was 42,195 meters (or 26 miles and 385 yards). In 1924, this distance became the standardized length of a marathon.

Women
 
Women were first allowed to participate in 1900 at the second modern Olympic Games.

Winter Games Begun
 
The winter Olympic Games were first held in 1924, beginning a tradition of holding them a few months earlier and in a different city than the summer Olympic Games. Beginning in 1994, the winter Olympic Games were held in completely different years (two years apart) than the summer Games.

Cancelled Games
 
Because of World War I and World War II, there were no Olympic Games in 1916, 1940, or 1944.

Tennis Banned
 
Tennis was played at the Olympics until 1924, then reinstituted in 1988.

Walt Disney
 
In 1960, the Winter Olympic Games were held in Squaw Valley, California (United States). In order to bedazzle and impress the spectators, Walt Disney was head of the committee that organized the opening day ceremonies. The 1960 Winter Games Opening Ceremony was filled with high school choirs and bands, releasing of thousands of balloons, fireworks, ice statues, releasing of 2,000 white doves, and national flags dropped by parachute.

Russia Not Present
 
Though Russia had sent a few athletes to compete in the 1908 and 1912 Olympic Games, they did not compete again until the 1952 Games.

Motor Boating
 
Motor boating was an official sport at the 1908 Olympics.

Polo, an Olympic Sport
 
Polo was played at the Olympics in 1900, 1908, 1920, 1924, and 1936.

Gymnasium
 
The word "gymnasium" comes from the Greek root "gymnos" meaning nude; the literal meaning of "gymnasium" is "school for naked exercise." Athletes in the ancient Olympic Games would participate in the nude.

Stadium
 
The first recorded ancient Olympic Games were held in 776 BCE with only one event - the stade. The stade was a unit of measurement (about 600 feet) that also became the name of the footrace because it was the distance run. Since the track for the stade (race) was a stade (length), the location of the race became the stadium.

Counting Olympiads
 
An Olympiad is a period of four successive years. The Olympic Games celebrate each Olympiad. For the modern Olympic Games, the first Olympiad celebration was in 1896. Every four years celebrates another Olympiad; thus, even the Games that were cancelled (1916, 1940, and 1944) count as Olympiads. The 2004 Olympic Games in Athens was called the Games of the XXVIII Olympiad.

Controversies In Olympics
 
Dow Controversy (2012)

Even before the start of the event, controversies revolving around Dow Chemical Company, Games’ official sponsor, hit the 2012 London Games with many calling for the withdrawal of the said company as its sponsor. Critics argued that the top Olympic sponsor should not be involved in the project because of its links to a company accused in the 1984 gas leak in Bhopal, India.

Jesse Owens (1936)

The 1936 Olympic Games, now known to many as ‘Hitler Olympics’, was also noted for the infamous snub by Hitler to American athlete Jesse Owens. Owens won four gold medals in the Games, a feat in clear contrast to Hitler’s views as he had intended the 1936 games to showcase his Aryan ideals and prowess. Owens’ medals included: one each in the 100 meters, the 200 meters, the long jump, and as part of the 4x100 meter relay team. Hitler later refused to shake his hand or hand him his medals.Black Power salute (1968)

The black power salute is considered as one of the most powerful political statements made in the history of Olympics. It was a protest made by two African American athletes Tommie Smith and John Carlos at the 1968 Olympics in Mexico City on October 16, 1968 by raising their fists at the podium after the 200m race. Tommie Smith won the 200 meter race in a world-record time of 19.83 seconds, with Australia`s Peter Norman second and the US` John Carlos in third place. The two US athletes received their medals shoeless, but wearing black socks, to represent black poverty. Smith wore a black scarf around his neck to represent black pride; Carlos had his tracksuit top unzipped to show solidarity with all blue collar workers in the US.

Olympics boycott (1980)

1980 Moscow Olympics was marred by the boycotting of the United States and a number of other countries because of the Soviet invasion of Afghanistan. Then American president Jimmy Carter issued an ultimatum on January 20, 1980 that the US would boycott the Moscow Olympics if Soviet troops did not withdraw from Afghanistan within one month. According to reports, sixty-five countries did not participate in the Olympics despite being invited. While most of these did not go to Moscow because of the boycott, a number didn`t participate for economic reasons.
Top of Form
Bottom of Form

Top of Form
Bottom of Form


Ben Johnson (1988)

Canadian sprinter Ben Johnson was stripped of the title after he was tested positive for stanozolol three days of setting a world record and winning the 1988 Olympic gold. Johnson beat Lewis in the 100m final at the Olympics on September 24, lowering his own world record to 9.79 seconds. He won one gold and two bronze medals during the 1988 Olympic Games in Seoul, South Korea. Later, he admitted to doping when he set world record in 100m sprint during the 1987 World Championships in Athletics.

Munich massacre (1972)

A Palestinian group Black September held hostage members of the Israeli Olympic team on 5th September and eventually killed during the 1972 Summer Olympics in Munich. The Palestinians demanded the release of 234 prisoners held in Israeli jails. In the process the kidnappers had killed eleven Israeli athletes and coaches and a West German police officer.

Comments

 1. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. These are fun facts. Thanks for compiling them. Would never read the long Encyclopedia-style info on Wikipedia. Yours is easier on the eyes. Great knowledge before the upcoming Winter Olympics. I’m watching the Olympics online, thanks to my Express Vpn subscription with high hopes I get great connection. I guess online streaming should also be listed as part of the modernity of Olympics, don’t you think? Lol.

  ReplyDelete
 4. The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. large metal sculptures for sale

  ReplyDelete
 5. Show most kids a physics problem and their eyes glaze over. But if you put physics problems in the form of a computer game, suddenly they're a lot more interesting and entertaining. If you have a kid who's into computer games, maybe getting them turned on to physics games can turn that playing time into learning time. http://63.250.38.187/Murahqq/

  ReplyDelete
 6. A variety of cool games now are available for all ages, with features that remarkably make exciting adventures near to reality. The games promote realistic motion scenes due to their well-made graphics and designs. Daftar Jurusqq

  ReplyDelete
 7. Spiderman is one of the most popular superheroes. And because of that, many games were created under his name. Find out what they are and start enjoying. 슬롯게임

  ReplyDelete
 8. Video games have unquestionably become more ambitious and impressive in recent years. When you look at the likes of The Last Of Us, it's impossible to overstate just how far video games have come since people were playing Pong forty-odd years ago. But for all the innovations within the medium, and for all the new fangled ideas and increasingly elaborate control schemes, there's something to be said for how much more straight forward things were in the games we played as kids. 샌즈카지노

  ReplyDelete
 9. Spiderman is one of the most popular superheroes. And because of that, many games were created under his name. Find out what they are and start enjoying. 메이저 토토사이트

  ReplyDelete
 10. People often have trouble understanding the word "tradeoff", sure enough it's easy enough to understand as exchange but in today's corporate parlance it is meant as exchange of one commodity as a cost for another. I was playing Final Fantasy's Dissidia on the good old PSP yesterday when I marveled at the game's replay value, yes I have spent over 50 hours on it already, which is what this entire topic is all about. Normally if you look at the oldest games like Mario and Dave, they had one thing unanimously common, addiction to it. ترفندهای بازی انفجار

  ReplyDelete
 11. When you think of games, gaming consoles, and any other topics under the umbrella of gaming, one of the most popular names that has always been constantly mentioned by all kinds of people, happens to be in regards to Mario universe. The constant struggles between Mario and all of his enemies enthralled gamers young and old alike. Rescuing the Princess, his brother Luigi, the mushroom kingdom, and anyone else in distress had everyone coming back for more. سایت تتل بت

  ReplyDelete
 12. There was a time when video games came cheap. If you didn't like the game, you can always dispose of it without a second thought on how much you spent for it. You can always delete the game from your computer, and throw the installer disk to the trash bin where you think it belongs. Yet with video games becoming much more advanced every year, they do become more expensive, and you should think twice before buying a game. بازی انفجار

  ReplyDelete
 13. Online games gives you an ultimate บาคาร่าขั้นต่ำ10บาท experience with a realistic environment, superb graphics and sound clarity. They are absolutely relaxing and are popular among people of all ages.

  ReplyDelete
 14. Among all the games available for the PC today, by far the most addictive of them all are Puzzle Games. These games can keep you glued to your computer for hours on end as you strive to complete all levels to reach the end. Curiosity gets the better of commonsense and you will find grown up adults skipping meals even just to complete a puzzle. แทงไฮโล

  ReplyDelete
 15. As the 2008 recession lingers into its fourth year, many consumers have closed their wallets to a long list of "big ticket" purchases, and home improvements appear to be riding the top of that list. With cash reserves at a premium, many home owners have simply decided to wait on making improvements, and understandably so. แทงไฮโล

  ReplyDelete
 16. The world of video games is creative beyond imagination; quite literally so! The PlayStation, แทงบาคาร่า Boy or even a smartphone is like a portal that opens into an astonishing universe. But what is most astonishing is that irrespective of country, creed, colour or language, gamers the world over are playing the same games.

  ReplyDelete
 17. Online games gives you an ultimate gaming experience with a realistic environment, superb graphics and sound clarity. They are absolutely relaxing and are popular among people of all ages. kampuspoker

  ReplyDelete
 18. Among all the games available for the PC today, by far the most addictive of them all are Puzzle Games. These games can keep you glued to your computer for hours on end as you strive to complete all levels to reach the end. Curiosity gets the better of commonsense and you will find grown up adults skipping meals even just to complete a puzzle. Alternatif BocahPkv

  ReplyDelete
 19. Among all the games available for the PC today, by far the most addictive of them all are Puzzle Games. These games can keep you glued to your computer for hours on end as you strive to complete all levels to reach the end. Curiosity gets the better of commonsense and you will find grown up adults skipping meals even just to complete a puzzle. LoL wild Rift Build Guide

  ReplyDelete
 20. Among all the games available for the PC today, by far the most addictive of them all are Puzzle Games. These games can keep you glued to your computer for hours on end as you strive to complete all levels to reach the end. Curiosity gets the better of commonsense and you will find grown up adults skipping meals even just to complete a puzzle. รีวิวThe Promed Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์

  ReplyDelete
 21. Online games gives you an ultimate gaming experience with a realistic environment, superb graphics and sound clarity. They are absolutely relaxing and are popular among people of all ages. 토토사이트

  ReplyDelete
 22. The increased use of IT (information technology) in various aspects of our lives is mainly attributable to the rapid technological advancement especially in the past decade. The video gaming industry has also bloomed significantly and the presence of video games and computer games can be felt everywhere nowadays. หวยจับยี่กี

  ReplyDelete
 23. Most gaming enthusiasts have already made up their mind which games they will want for their new PS Vita. Sony has already promised that their new generation portable is going to offer an unprecedented and exciting gaming experience if gamers are up for the challenge. Check-out these must have PS Vita games that were given the nod by industry gaming enthusiasts... 메리트카지노

  ReplyDelete
 24. Among all the games available for the PC today, by far the most addictive of them all are Puzzle Games. These games can keep you glued to your computer for hours on end as you strive to complete all levels to reach the end. Curiosity gets the better of commonsense and you will find grown up adults skipping meals even just to complete a puzzle. บาคาร่า

  ReplyDelete
 25. If you are looking to know which are the best video games to buy in an Xbox 360 sale, and you want to know when and where to find them, then this article will explain it to you. This will help you know how get a good deal on Xbox 360 video games and save you money. https://httpsofdutchorigincom-25.webselfsite.net/

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........