அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Savings And Investment Scheme Guide For Indian Poor And Middle Class::Saving Bank Account

What Scheme Mean?

Savings Bank accounts are meant to promote the habit of saving among people while allowing them to use their funds when required.The advantage of savings bank account is its high liquidity,safety and a moderate interest on the saving.

Eligibility

You need to be Resident of India

Entry Age

No age is specified and minors can open an account with the natural guardian operating it.
Minor above age 10 can operate the account on their own.

Account Opening Fee

No fees,but a minimum cash deposit is required to open an account

Account Maintenance

Minimum balance required depending on account location which could be urban,semi-urban or rural.
Minimum Balance required depending on account type such as no-frills,saving,salary-linked,deposit linked.
Predefined number of transaction per month are free,beyond which transaction are charged for.
Interest

Fixed rate compounded half yearly up to rs 1 lakh,which varies across bank.
Variable Interest rate on the balance above rs 1 lakh in the account.
The interest for the month is calculated on the lowest balance available in the account from 10th of a month to the last date of the month.

Account Holding Type

Individual,Joint,Hindu Undivided family not engaged in any trading or business activity,Minor through Guardian. 

Tenure


As long as the accounts is active.

Tax Benefits 


Amount credited in the Account and Interest for the amount is taxable.

How to Join The Scheme/Account/Deposit/Policy?

Fill Accounting opening form of Any Bank within India.
Two passport Size photo.
Carry Original Identification Document(Voter id,Driving License,Pan card,Ration Card,Passport etc)


Objective And Risk

Savings account provide automatic access that it offers to other financial instruments such as investment,loans and savings.

Tips

Look for bank which provides different saving accounts,free debit card(no annual fee),account insured etc.I prefer Nationalized bank than private bank.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........