அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Savings And Investment Scheme Guide For Indian Poor And Middle Class:Post Office Term Deposit

What Scheme Mean?
Post Office Term Deposit(POTD) is similar to a bank fixed deposit,where you save money for a definite time period earning a guaranteed return through the tenure of the deposit.

Eligibility
As to be resident Of India preferably with a post office saving bank account

Entry Age
No age limit
Minor above age 10 can open an account on their own name directly.

Investment
Minimum:rs 200 and in multiples
Maximum:there is no upper limit

Interest
Interest rate of 7.7%to8.3% depending on the tenure of the deposit.
Interest payable annually but calculated quarterly.

Account Holding Type
Individual,Joint,Minor

Tenure
1,2,3 or 5 year

Tax Benefits
No tax benefits for less than 5 years.Tax deduction under 80c for 5 year deposit.
 
How to Join The Scheme/Account/Deposit/Policy?
Once you have selected the post office to open the POTD account,you can open a PODT for which you will need the documents:
  • A deposit opening form provided by the post office.
  • Address and identify proof such as copy of the passport,PAN card,License card or ration card.
  • Carry original identity proof for verification at the time of opening account.
  • Choose a nominee and get a witness signature to complete the formalities to start the deposit.
  
Objective And Risk
The main objective of the POTD is to provide an assured return on the deposit depending on the duration of the deposit.the low-risk associated with this deposit scheme makes it a popular small savings deposit.

Tips
Invest huge sum across varies deposit tenure and schemes.Its better deposit than other since it provide high guarantee for deposit as it directly controlled by Central government.

Comments

  1. I need to know all types of post office schemes and plans in online. How to get the guide and reference materials form online. How i can collect those types of information in online. What are the proofs are needed for open the account in post office. I want more information about the list of post office plans and schemes. How to i know about that? Did you have any idea for collecting that? Please tell me the way. In this scheme is really good and i need to invest my amount with my daughter name. How to i do that? She is minor and how do that with her name? What are the procedures are followed for that action? I need the full details and information wanted here. I am searching more websites and reference sources in online. But I cannot get that. So please tell me the exact information and related nature of information here.
    Still now I can find that. How to get the related documents in online? What are the sources to be issued for the reference details? I need the short notes and good points related to the topic. I need to store the important matters from my mail box. My friends are needed those types of information. So please share me here. Your post is really nice and great for me. I am getting more points about the post office schemes and process also. Thanks for submitting that. My friend sharing this blog to me for collect the post office related works. I have joined with my friends for searching the required matters. It is really nice actions and good time for me. In this post covered more points and related ideas for my question. I like your post and I am also sharing my all friends.

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........