அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Savings And Investment Scheme Guide For Indian Poor And Middle Class:Public Provident Fund

What Scheme Mean?
The Public Provident Fund(PPF) is a long term savings instrument established by the central government,which offer tax concessions on savings as well as withdrawal after lock-in period.

Eligibility
As to be resident of India.

Entry Age

No age limit.

Investment
Minimum:Rs500 per annum
Maximum:Rs1lakh per annum
A maximum of 12 deposits allowed in a financial year.

Interest
8.6% compounded annually
The Interest for the month is calculated on the minimum balance available in the account from 5th of a month to the last date of the month.

Account Holding Type
Individual,Minor

Tenure
 • 15 years
 • On completion of 15 years,the account can be extended by 5 years.
 • The PPF accounts matures after 15 years but the contribution has to be made for 16 year in all.The 15 year period is calculated from the financial year following the date on which the account is opened,effectively the PPF account matures on the first day of the 17th year.

Tax Benefits
The sum invested in PHF account is eligible for tax deduction under section 80C subject to a maximum savings of Rs1Lakh in a Financial year.On Maturity,the entire amount including the interest is tax free.The deposit is also exempt from wealth tax.

How to Join The Scheme/Account/Deposit/Policy?
Once you have selected the location to open an account you will need the following documents:

 • An account opening form.
 • Two passport size photographs.
 • Address and identify proof such as copy of the passport,PAN card,License card or ration card.
 • Carry original identity proof for verification at the time of opening account.
 • Choose a nominee and get a witness signature to complete the formalities to start the deposit.

Objective And Risk
The primary Objective of saving in the PPF account is to avail tax deduction on deposit,guaranteed returns on Investment and tax free withdrawal on Maturity.

Tips
Investing 1 Lakh per Year into PPF will accumulate Rs 34.64 lakh at end of the 15-year PPF Tenure of which the investment contribution is only Rs15 lakh,the rest is the advantage of compounding Interest

Comments

 1. The fact that Investments in PPF is tax free and also offer such high interest rates make it a lucrative investment option for all classes of Individuals

  ReplyDelete
  Replies
  1. ya its investment for all class but its beneficial for lower classes since rich look for better earning than this..............

   Delete

Post a Comment

please place ur views...........