அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

World Largest Armed Force- Indian Military:ill-Equipped and Armed With Out Dated Old Weapons!!!

India one of the largest Military power in the world.Currently over 1.5 million people serving Indian armed force.We must feel pride of Indian Soldiers who protected our mother land from external treat.Even though we last our battle against China,still our soldiers are bravest in entire world.The victory of war doesn't depend only personnel strength but also state of art equipment and weapon.
The Equipment and weapon in India may be fit for war,but its outdated and not equipped for present state of art war.
 
India is the largest importer of arms in the world.Approx we spent 3% of our GDP for defense of our country.The Major problem in India is on which side we aline before 1990-we are on Soviet union side.After 1990-Liberization we switched to American side,even though we say founder of Non-alignment movement.So must of the equipment were provided by soviet union during Pakistan war.Today around 40% of equipment and weapon are Soviet Union Made,Even after its fall still Russia is the largest supplier to India.

India is never ever been largest producer of arms.We took enormous time to develop Infrastructure for production of state of art weapons.After Kargil war we didn't make any significant advancement in Weapons and equipments.Still we are the only military power in the world ,to use even 40-50 year old equipment in service.The out dated weapon can be seen in all three services of the Military.Indian Armory was largely miss managed with Inefficiency of Indian Politician's.

After late 80's and early 90's Bofors Scandal erupted,Indian government showed less interest in Arms procurement and building state of art.After 2005,India started to give orders for advancement of armed forces.Even though Government came forward for Import of arm only,but not to built large Independent arm production ability.If we look each of the three services deeply we know the problem in armed forces.

Something To Think:Why We  keep on Importing Arms?Why we dont show intention for large Arm Production?

Indian Army:


The 800-odd T-90S tanks in service, as well as the 124 Arjun tanks can fight at night, India's 2400-odd T-72 tanks, a 1960s Soviet design, are mostly night blind.The planned purchase of add-on night sights for the T-72 had dragged on fruitlessly. Even if it is implemented, it would hardly make up for the badly outdated T-72 design.Indian artillery equipment are out dated hardly they are 1980's procurement from Soviet union,Poland and east Germany.Anti-Aircraft guns are oldest in the world with more than 60 years in Service namely L-70 and ZU-23.Even most famous Ak-47 and SLR riffles of Soviet are out dated,but still Indian army use its as a basic Weapon.
Future Order:3,000-3,600 155mm, 45 calibre ultralight and 155 mm 52 calibre towed, mounted and self-propelled guns,INSAS,Akash Missile,Utility Helicopter Etc (To complete commission of this basic order its will take one decade.)

Indian AirForce:

Entire World Air force is moving towards Stealth Technology,but Indian Air Craft fight heavily against the aging problem.The Major strike Force of Indian Air Force MiG series multi-role Air craft are Soviet Orgin.It has been 20 years since Soviet union De fragmented,but we still use out dated Air Craft.More than 500 Mig series Air craft are responsible Major Accidents.Even Transport Plane Il-76 and AN-32,Helicopter MI Series are Soviet Origin outdated well over decade ago itself.Our Cross border Enemy China has entered the Elite Club of Stealth Air craft Nation after its first Stealth Air craft test.So we need to advance our presence in Sky too.
Future Order:126-Dassault Rafale,Global master,Super Hercules,MI-35,LCF and various DRDO Project.(It will take atleast 5 years to commission this order itself.)

Indian Navy:

Most of the sub-marines of Indian Navy are leased under contract for certain years.Even the Permanent Sub marines are Imported or produced with borrowed technology.The Ships also are more than 20-40 years in Services for Indian Navy.So its need to protect our sea frontier from enemy fleets.We need built a strong sea protection pocket to defend our nation.  
Future Order:Planned to develop Multi-role Vessels.        

Something To Think:We need to Plan our Future Procument such a way that Minimize Import and Maximize Self Development.Any how we need to Advance our Armed forces with in next Decade.    
Source:Newspaper,Internet Source,Magazine,Bablu Thought's 

Comments

 1. Nice post..if not anything else,we do need a few replacement of the MIGs there to avoid the sorry state of accidents thats happening everywhere
  Do read my blog too,its on my travel and personal diaries,I think you would like a story on a soldier
  http://www.ankionthemove.com/2012/06/just-soldier.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks a lot your always welcome to my site.........I Expect you to follow my site regularly.............

   Delete
 2. India one of the largest Military power in the world.Currently over 1.5 million people serving Indian armed force.We must feel pride of Indian Soldiers who protected our mother land from external treat.Even though we last our battle against China,still our soldiers are bravest in entire world.The victory of war doesn't depend only personnel strength but also state of art equipment and weapon.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........