அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Education Mafia In India:Kill's Future Of India


Education system under went a major transaction after 1991's economic liberalization in India.When economic and Industry developed in India the demand for technical employee increased.Since enormous job availability total education system became demand supply chain.Education is method to remove ignorance and develop better society.As of present situation education and education system producing pre programed machine who can do routine work without any objection.No educate youth has capability to think about society and think behind money.Over 1.21 billion people in India in which  not even a single Edison or Einstein has been produced.Then there is some fundamental structural problem in India.During 1991 liberalization period Indian government made to much privatized education system.

Education Fact:over 2.5 Million Schools,3393 Engineering College,Around 350 medical college,Over 3,000 polytechnic college,2500 business college,41 central universities,285 state universities,129 deemed universities,112 private universities in India.(Produce over 4.74 lakh engineers,around 41,000 doctors and around a million arts & polytechnic graduates every year.)

School:-

Government of India has introduced Right to Education,act to provide compulsory education till 14 years of age.Government has provided reservation up to 25% for poor students in the private School.Still over 8.5million  of children out side school in India.Majority of the school in rural India are run under government,even though free meals and books are provided no one to ready to enroll for school.Its about only 55% of the children in India gets education.Still schools are taken under tree in rural India

Still million don't get education,but even among the person who get education also quality of it is very low.Our education system fundamentally wrong,its not thought provoking and creative.Instead its producing robotic machines who can do programmed job.For Example:still in physics we learn CRT but in reality CRT was outdated 5 years back.Just to simplify our education syllabus 10 year behind present technology.

Something to Think:Every year government spends 53,000 crs on education,Around 2,00,000 crs private Institution earn every year,but still around 25% of the people in India are illiterate. 

Reasons For Failure:No proper teachers in government school.Private school push student towards mark not for knowledge.So there is big divided between rural and urban school(rural student cant equal with urban.)Private school receive high amount fees mostly settle it to account 2 black money.Due to private schools such activity for mark oriented approach government school forced to follow same approach.Private school  mafias find new methods to extract money from people through various boards of education.Private school act as a factory to produce demand and supply students,who fall into same pit as everyone fall.Education has become money oriented so no one out of Indian school has real knowledge or capability to think.

Solution:Free compulsory education till 18 has to be maintained without any discrimination of public and private school.Common standard creative advanced simple syllabus across the nation with consideration of various states.Core level creative and innovation has to provoked.Until 8 standard examination as to be removed instead creative and I.Q approach test can be conducted(not for promotion just for test). Teachers every 6 month should be trained and counseled about method of teaching to student.Compulsory education law and reservation has to be implemented without interference.Introduce a common board of education with provision for mother tongue mode for learning and state based certain subject.Infrastructure in rural Indian school has to be upgraded if we want them to compete with urban standard student.   

Something to Think:Indian constitution defines every one equal before law,but government provides various standard of education for various people.Why this discrimination?

College:-

These unfit student form school without the passion for life and future step into next stage of education merely because of repeating in books.Currently in India more than 60% of the student dropout of education after school completion.Among remaining 40% of the student most enter professional course without basic knowledge of the course.The person entering professional engineering course are from lower middle and upper middle class.The persons entering medical are mostly from upper class of the society.Diploma and technical education are only in reach for poor student.

Something to Think:School has to be stage for only basics and concept,but college has to be place for creativity and innovation.This activity never takes places in India,Why so?

Every year India produce about 5 lakh engineers in which tamil nadu alone produce about 1.5 lakh engineers.Since 95% of the engineering college are private no limitation to control there activity.Merely if you have money you will get AICTE license for technical course.No college produces skilled engineers,according to recent NASSCOM survey with 19 graduates in which only 1 satisfied for job in MNC.Private Medical college earn about a Rs 5 million for a medical seat.Most of the students when they step out of medical college they are not qualified to be doctors to serve people.More than that for studying medicine itself a student spent 50 lakhs,when they became doctor they try to earn back that 50 lakhs only then how can we expect serves from these doctors.Even polytechnic student have such capability to think,so they are capable only for government jobs. Business schools has least awarness about business across the globe,but produce unqualified management students.

Reason For Failure:Enormous private institute who look only for capital benefits never look for better society.Private institute go for paid placement to get better capitation for next academic year.Parents want sudden growth in there children life so they encourage such education which don't provide knowledge but merely a job.No planning and proper implementation of education scheme.No common fees structure across India.No trained facilities and proper monitor system to look after standard of education in educational institute.UGC,AICTE and Medical council are under heavy corruption.Method of education various for different levels of institution in India(Where IIT & IIM students get greater exposure but least concerned for low level college.)          

Solution:Bring common entrance examination for engineering and medical colleges across India.Entrance exam should be in such a way that basic concepts be tested,which gives good chance for rural students also.Fix common fees structure which has to be paid through only banks(to avoid excess fees). Fill every seat in private institution through single window system(remove management seat). Technical education institution in India must be restructured and screened completely.AICTE and UGC activity has to be made publicly.Medical council must increase medical institution and reduc.e fees.A end certification exam has to be conducted to rate the quality of the student passing out of college.      

Source:Government report,Newspaper,Bablu thought's

Comments

 1. I’d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

  For more information please visit : http://www.holidayiq.com/

  ReplyDelete
  Replies
  1. thanks a lots its my intention only to make people think ........................

   Delete
  2. Hi, Great.. Tutorial is just awesome..It is really helpful for a newbie like me.. I am a regular follower of your blog. Really very informative post you shared here. Kindly keep blogging. If anyone wants to become a .Net developer learn from Dot Net Online Training from India. or learn thru ASP.NET Essential Training Online . Nowadays Dot Net has tons of job opportunities on various vertical industry.
   JavaScript Online Training from India

   Delete
 2. True intellects have evolved the ways and means to kill the education sytem.
  Kindly view http://knowledgeserver.wordpress.com/ The knowledge server presents the system which will bypass the present day educational system. Let us wait and see.

  ReplyDelete
 3. I am interested in several points in this article. I have had to put on my thinking cap to take in and consider some of this original thinking. Thank you for sharing this useful information.

  ReplyDelete
  Replies
  1. thanks for your response keep following our blog...............

   Delete
 4. Nice read... But are you sure about your solutions?! Consider the one suggested for admission to colleges. If we have a common entrance test or abolish it, it might trigger a heavy competition where you may have 10,000 people with the top marks. A similar situation now prevails in Tamil Nadu, where the entrance exams were removed a couple of years ago. We have 300+ students that got 200/200 in the cut-off. I personally think the societal mentality has to change completely. People have to realize that engineering and Medicine are just not the only way of life. Thanks to the GOI that we have now got several IISERs that patronize science. Also our education system at college level, barring the IITs, NITs and few other colleges, are more oriented towards theoretical knowledge rather than aiming for practical approach and problem solving capacity. This is to be changed too. Good read anyway.

  ReplyDelete
  Replies
  1. your rite mentality of people has to change but in same time government as to change education system................

   Delete
 5. I normally wouldn’t be able to find such great content as this on other sites. You have done a great job with each unique point made on this topic. Thank you for your hard work.

  ReplyDelete
 6. I love keeping up to date on everything new so i'll definitely be bookmarking this site.


  My Page : Online Book Shop

  ReplyDelete
 7. Education Mafia In India : Kill's Future Of India with support of Local Leaders and Govt. Officers. Why Indian Govt. silent in this matter ?

  ReplyDelete
 8. St. Mary's Public School Devli Branch charges unwanted charges with huge fees like development fees, Activity fees, Smart class fees, E-care etc. Parents raise voice against school because the school administration neither provide basic facility for students health nor given participation to the student to any activity without extra monthly fees.

  ReplyDelete
 9. The blog has a to a great degree limit center that amplifies, shockingly into extensive variety of concerns.
  online dissertation help

  ReplyDelete
 10. All work and no play makes jack a dull kid! While you Study and Work in Australia, you can encounter the spiritualist excellence of this extraordinary area furthermore the improving social celebrations, shows and historical centers, to significant brandishing occasions.SmartPaperHelp.com company

  ReplyDelete
 11. Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. Odisha Ration Card Status

  ReplyDelete
 12. Thanks for sharing fabulous information on related to career. It's my pleasure to read related to search jobs .I have also bookmarked you for checking out new posts.

  ReplyDelete
 13. This blog is literally what I was searching for.
  essaywriters

  ReplyDelete
 14. The National Accreditation Board authorizes instructor Education programs in light learn more here of the structure and substance of the courses proposed by the establishment.

  ReplyDelete
 15. pretty helpful stuff, overall I believe this is really worth a bookmark, thanks

  loans without guarantor

  ReplyDelete
 16. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 17. The Americans with https://bestessay.education/essay-writing-services Disabilities Act of 1990 came to past simply the state funded schools.

  ReplyDelete
 18. Extremely intriguing online journal. A lot of web journals I see nowadays don't generally give anything that I'm keen on, however I'm most definitely inspired by this one. Recently felt that I would post and let you know. luyện ielts chuyên nghiệp

  ReplyDelete
 19. educational modules advancement activities to talk about education for manageable improvement, create approach and proper help structures, projects and assets, and reserve nearby activities. cheap courses

  ReplyDelete
 20. Since not all the writing service in the writing industry is not genuine, there is a need to come across the best and custom essay writing services visit myessayhq.com..

  ReplyDelete
 21. A loan can always help you during financial emergencies. Avail short term loans in the UK to get rid off financial urgencies.

  ReplyDelete
 22. I have seen and felt what it was like to be a regular main stream educator dealing with special education policy, special education students and their specialized teachers.1000 Word Essay: General Features

  ReplyDelete
 23. Developing global human resources, creating new ideas, new thinking, becoming a good economy knowledge, new technology etc. Indian education system has some goals but, unfortunately, we have not been able to meet any of these objectives.

  Excellia

  ReplyDelete
 24. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 25. These areas are attractive because while they relate closely to the profitable K-12 segment, they are largely unregulated.reviews of Bid4Papers As such, they make attractive propositions for private investors interested in taking advantage of the burgeoning demand for quality education.

  ReplyDelete
 26. Well this article i've been sat tight for so long. I require this article to finish my task in the school..
  Bca colleges in Uttarakhand

  ReplyDelete
 27. A mix mind and pivotal words. Precisely what I was searching for.
  Dissertation Examples

  ReplyDelete
 28. When we put serious conduct issues in general education classes it's simply out and out uncalled for to the greater part of the other kids in there.conference room upgrades

  ReplyDelete
 29. the primary and secondary levels of school education focused more on values education than on higher education. Coursework help

  ReplyDelete
 30. That conveys us to the job of the educator in education. The educator does not know everything. As Galileo stated, 'You can't show a man anything, you can just enable him to discover it inside himself.'Best Selling Kids story books online

  ReplyDelete
 31. Ireland's auxiliary schools are driven by an exam-situated educational modules. Branch of knowledge pros show the majority of the curricular substance. The backings accessible to kids with extraordinary necessities are not broad or as tried as those at essential dimension. FinQuiz

  ReplyDelete
 32. To guarantee FAPE,MURANG'A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY the law commanded that every understudy accepting custom curriculum administrations should likewise get an Individualized Education Program (IEP).

  ReplyDelete
 33. Education as we as a whole know is a long lasting movement. Anytime, regardless of whether you dropped out of school or got praises at your graduation, you would require education.Music lessons in London

  ReplyDelete
 34. - Does the tutor specialize in any particular subject and academic level? Specialization indicates how strong the tutor is in the subject and his/her familiarity with the syllabus.
  french home tutor

  ReplyDelete
 35. I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. Super 30 Eligibility Test

  ReplyDelete
 36. I went over this website and I believe you have a lot of wonderful information, saved to my bookmarks how to decide what college to apply to

  ReplyDelete
 37. You can retain the arrangements of each and every distributer in the historical backdrop of the book exchange, and that being said you'll commit errors, since the majority of the guidelines have special cases. fukku

  ReplyDelete
 38. I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. projectsdeal reviews

  ReplyDelete
 39. This book gives you step wise extensive guide along with three golden lessons that helps your kids learn all the right things about survival free stock course

  ReplyDelete
 40. The guest is wise (without fundamentally being a virtuoso), instructed (without essentially being a PhD), PC proficient (without fundamentally being a PC master), and cash disapproved (without fundamentally being a complimentary gift seeker or a jobless individual). electrical installation

  ReplyDelete
 41. Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. cfa level 3 mock exam pdf

  ReplyDelete
 42. This is true that education mafia has become strong. However, still there are some dissertation writing services that are managing all things well to spread education.

  ReplyDelete
 43. Students can challenge their peers to test themselves and see who gets a higher score. In this way, students can enjoy the competition with peers while also having fun and learning. Matriculation schools in Chennai

  ReplyDelete
 44. I really like all of the articles, I truly loved, I'd like more info relating to this, simply because it's very good., Many thanks with regard to discussing. kv borjhar

  ReplyDelete
 45. 6. I value the article post.Really thank you! Really Cool. sumermal jain public school

  ReplyDelete
 46. I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. delhi top school I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best!

  ReplyDelete
 47. i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful. Best Essay Help UK

  ReplyDelete
 48. The entire thought behind the RESP is to give reserve funds to pay to your instruction. So why not utilize the TFSA for something very similar? The RESP may have a bit of leeway in that there are government gifts offered, and you can contribute more cash when all is said in done.
  Articles

  ReplyDelete
 49. Make beyond any doubt the foundation for advanced education picked has sufficient assets and accreditation perceived by the correct experts. Except if validness can be checked, discover another school. sri chaitanya techno school

  ReplyDelete
 50. Nice article, which you have described very well about the Engineering Colleges. Your article is very useful for those who are looking to Colleges In Pondicherry. thanks for sharing...

  ReplyDelete
 51. This is extremely great information from your blog. You are doing great work. It is very interesting to learn and also very easy to understand. Thank you for sharing the information. Please let us know more information in a future blog post.
  IAS Academy in Chennai | IAS Academy in Anna Nagar | Top 10 IAS Coaching Centres in Chennai | Top IAS Academy in Chennai | Top IAS Coaching in Chennai

  ReplyDelete
 52. Having able instructors, board individuals, and executives are additionally a crucial piece of rebuilding the instructive framework. Having qualified chairmen and board individuals who know and implement norms and rules is significant. https://typicalstudent.org/

  ReplyDelete
 53. Choose a school that gives enough importance to both the regular curriculum as well as extracurricular activities.
  Schools in ECR

  ReplyDelete
 54. After study a handful of the websites with your website now, and I truly as if your strategy for blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls consider my web site likewise and make me aware if you agree. children's behavioral health

  ReplyDelete
 55. I enjoy kinds very own post. It will be respectable to get a single narrative inside and outside of the core of this distinctive core specialized niche will likely be commonly knowledgeable.
  cheap essay writing service

  ReplyDelete
 56. Good information. Make sure you have enough space to spread your textbooks and notes out.
  Schools in Neelankarai

  ReplyDelete
 57. Online education programs are likewise engaging students who have different duties, for example, guardians of kids, whose need is dealing with their kids and families.

  ReplyDelete
 58. I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. best study abroad consultancy mumbai

  ReplyDelete
 59. Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also aplia and mymathlab classes

  ReplyDelete
 60. Nice blog, it’s so knowledgeable, informative, and good looking site. I appreciate your hard work. Good job. Thank you for this wonderful sharing with us. Keep Sharing.
  Digital Marketing Course In Kolkata
  Web Design Course In Kolkata

  ReplyDelete
 61. Great survey. I'm sure you're getting a great response. https://www.agentsolo.com

  ReplyDelete
 62. Ducat provides digital marketing training in noida as per the current industry standards. Our training programs will enable professionals to secure placements in MNCs. We are providing our world-class training facilities for all the students who want to become professional java developer.

  ReplyDelete
 63. Your post is very great.i read this post this is a very helpful. i will definitely go ahead and take advantage of this. You absolutely have wonderful stories.Cheers for sharing with us your blog. python training in noida

  ReplyDelete
 64. You can also put a chatbox on your blog for more interactivity among readers.”‘.’* 안전놀이터추천

  ReplyDelete
 65. An interesting discussion will probably be worth comment. I’m sure that you ought to write much more about this topic, may possibly not become a taboo subject but usually everyone is not enough to communicate on such topics. To the next. Cheers 메이저놀이터

  ReplyDelete
 66. Thanks for your insight for your fantastic posting. I’m glad I have taken the time to see this. 바카라사이트  --------------------------------


  There are various agencies which deals with evidences located at a crime scene. Police use it for investigation, prosecuting attorney presents it before court of law as well as a forensic science technician analyzes evidences thoroughly to help other agencies in criminal procedure. A forensic science technician conducts comprehensive chemical and physical study of evidence submitted by a law enforcement agency 청주출장안마

  ReplyDelete
 67. First and foremost, special education teachers focus on the development and academic needs of children with disabilities. They encourage learning in disabled students by implementing educational modules and behavioral techniques. https://utah.instructure.com/eportfolios/37699/Home/Reflux_diagnostics_What_is_the_job_of_the_speechlanguage_pathologist

  ReplyDelete
 68. Online Class Hub is an association of professionals dedicated to serving students save capital and simplify their careers.

  ReplyDelete
 69. My Name is Abhay Kumar. I’m a Blogger living in India. I am a fan of technology, design, and writing. I’m also interested in programming and blog. I would like to share articles related to SEO, blogging tutorials, WordPress Tutorial, Make money online. You can read my blog.
  Cloud Computing training in gurgaon

  ReplyDelete
 70. My Name is Abhay Kumar. I’m a Blogger living in India. I am a fan of technology, design, and writing. I’m also interested in programming and blog. I would like to share articles related to SEO, blogging tutorials, WordPress Tutorial, Make money online. You can read my blog.
  Digital Marketing training in gurgaon

  ReplyDelete

 71. Paper Lords is one of the leading academic paper uk provider agencies in the United Kingdom.
  We have been offering our services in the market for over 5 triumphant years.

  ReplyDelete
 72. Wales Publications is a research publishing solution provide best Publication Research In UK
  in all issues from research to the journal publication are catering in your discipline based on your requirements.

  ReplyDelete


 73. KNP offers every kind of Best publishing resources UK
  related support by providing the best possible services to scholars. Our resources will help you manage, enhance, and organize your
  researches, conferences, library support, monologues, and documentation support to both governmental and non-governmental organizations

  ReplyDelete

 74. Finest [url=https://www.dukeandlordpublishers.com//]Duke and Lord Publishers [/url]
  to give quick recognition in top-tier journals, best editing services, reliable resources to authenticate the research publication

  ReplyDelete
 75. The inability of education to assist graduates in managing real life challenges is rooted in the fact that Fastest PhD Thesis Writing Service most people are ignorant of the purpose of education. Why do we go to school?

  ReplyDelete
 76. However, it has been seen that while globalization keeps on rebuilding the world economy, there are additionally ground-breaking philosophical bundles that reshape education framework in an unexpected way (Carnoy, 1999; Carnoy and Rhoten, 2002). Education

  ReplyDelete
 77. Pro Dissertation Writing is here to provide quality Best Dissertation Writing Services UK to help students getting over the pressure situation. Pro Dissertation Writing is one of the best Top UK Writing Services providing companies based in the United Kingdom. We are offering our dedicated services for over a decade, ensuring to deliver the best quality academic writing dissertation drafts.

  ReplyDelete
 78. Paper Lords provide one of the best Academic Writing Services in UK. Paper Lords is offering Best Assignment Writing services across the United Kingdom. Paper Lords provide one of the best Essay Writing Service . By delivering a number of coursework writing service in UK, Paper Lords have become a top coursework writing service provider in the UK.

  ReplyDelete

 79. Fox Chamber is a global leader of Next Level Solution. IT services and BPO solutions. Fox Chamber providing computing strategies and solutions to Government and Private Organizations.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........