அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"History Of Modern Olympics:Olympics Medal From 1896-2012!"


1896:
 
First place winners were awarded a silver medal, an olive branch and a diploma. Those in second place were given a copper medal, a branch of laurel and a diploma.
The obverse side of the medal has Zeus' face along with his hand holding a globe with the winged victory on it, with the caption in Greek "Olympia". The reverse side had the Acropolis site with the caption in Greek "International Olympic Games in Athens in 1896."


Fact Corner:In first Modern Olympics 1896, Winners were awarded with sliver and copper medal.  

1900:
  
On the obverse, a winged goddess holding laurel branches in both hands, arms raised. In the background, underneath, a view of the city of Paris and the monuments of the Universal Exhibition. On the reverse, a victorious athlete standing on a podium, holding a laurel branch in his right hand, arm raised. In the background, a stadium and the Acropolis of Athens.


Fact Corner:During 1900 Olympic,Players were awarded with  painting instead of medals.

1904:
 
On the obverse, an athlete standing on some steps, holding in his right hand a laurel crown, symbol of victory, and raising his left arm. In the background, a bas relief illustrating the sports disciplines from Antiquity. Behind, a Greek temple. Above the figure of the athlete, the inscription "OLYMPIAD" and on the rock bottom right "1904". On the reverse, the goddess Nike, goddess of victory, standing on a globe. She is holding a laurel crown in her left hand and a palm leaf in her right hand. In front of her, a great crown, with in the centre a space for putting the name of the sports discipline. Behind Nike, the bust of Zeus on a plinth. The inscription "UNIVERSAL EXPOSITION ST.-LOUIS U.S.A". The design of these two sides was inspired by the medal of the 1896 Athens Games and 1900 Paris Games.
1908-1912:

On the obverse, two female figures placing a laurel crown on the head of young victorious athlete. On the reverse, a herald proclaiming the opening of the Games with, on the left, the statue of Ling, the founder of the institutions and the Swedish gym system. All around, the inscription "OLYMPISKA SPELEN STOCKHOLM,LONDON 1912".

Fact Corner:During 1908 Olympic,St.George inscription  was in backside of the medal. 

1920:
 
On the obverse, a tall, naked athlete, holding in his left hand a palm leaf and a laurel crown, symbols of victory. Behind him, the figure of the Renommée playing the trumpet. In the background, a frieze with a Greek motif with the inscription "VII OLYMPIADE" underneath. On the reverse, the Antwerp monument, commemorating the legend of Brabo throwing into the Scheldt the hand of the giant Druoon Antigoon, who had been terrorising the river. In the background, the cathedral and port of Antwerp. In the top half, the inscription "ANVERS MCMXX". The legend say that in Antiquity, this cruel giant forced all vessels on the river to pay a toll. If the captain refused to pay, he cut off his hand. The giant spread terror amongst the sailors for many long years, until the day he met Silvius Brabo. This courageous Roman soldier dared to take on the giant and succeeded in killing him. As revenge for his victims, he cut off the giant's hand and threw it into the river. This is where the name of the city comes from- "Antwerp" means "thrown hand". A total of 1250 copies were made- 450 gold medals, 400 silver medals and the same number in bronze.


Fact Corner:Last Pure Gold Medal was awarded during 1912 London Olympics.Now days its gold plated silver.

1924:

On the obverse, a naked victorious athlete, taking the hand of his rival, seated on the ground, to help him to get up. Underneath, the Olympic rings. On the reverse, a harp as a symbol of the cultural programme of the Games and the different sports equipment, winter as well as summer, forming an arch. In the centre, the inscription "VIIIe OLYMPIADE PARIS 1924". A total of 912 copies were made- 304 gold medals and the same number of silver medals, as well as 306 bronze medals.

1928-1968:
 
On the obverse, the traditional goddess of victory, holding a palm in her left hand and a winner’s crown in her right. A design used since the 1928 Games in Amsterdam, created by Florentine artist Giuseppe Cassioli (ITA -1865-1942) and chosen after a competition organised by the International Olympic Committee. For these Games, the picture of victory is accompanied by the specific inscription: "IXe OLYMPIADE AMSTERDAM 1928". On the reverse, an Olympic champion carried in triumph by the crowd, with the Olympic stadium in the background. N.B: From 1928 to 1968, the medals for the Summer Games were identical. The Organising Committee for the Games in Munich in 1972 broke new ground by having a different reverse which was designed by a Bauhaus representative, Gerhard Marcks.


1972:

On the obverse, the traditional goddess of victory, a design used since the 1928 Amsterdam Games, accompanied by the specific inscription "XX Olympiade München 1972". On the reverse, Castor and Pollux, the twin sons of Zeus and Léda, the patrons of sports competitions and friendship, represented by two naked youths. This design was created by Gerhard Marcks, one of the last representatives of the Bauhaus.

1976:
 
On the obverse, the design of Guiseppe Cassioli, created for the Amsterdam Games in 1928. The principal symbols are Victory, Fraternity and Universality. The reverse was designed as intentionally bare. It comprises a stylized laurel crown, symbol of victory since the Games of Antiquity, and the emblem of the Montreal Games.
1980:

On the obverse, the traditional Olympic symbol of victory: the goddess Nike holding a laurel wreath; in the lower right-hand corner, a fragment of the colosseum, above it, the inscription in Cyrillic Igry XXII Olimpiady Moskva 1980 (Games of the XXII Olympiad Moscow 1980). On the reverse, a stylised Olympic Bowl with a burning flame (not burning a burning flame) against the background of a stadium arena. The upper right-hand segment, carries the insignia of the Moscow Olympics. The name of the sport appears on the rim

1984:
 
he medals for 1984 were an adaptation of the original design by Florentine artist Giuseppe Cassioli created for the 1928 Games in Amsterdam. The obverse of the medal features the ancient coliseum and the goddess of victory holding a winner's crown. The reverse of the medal features a victorious athlete, a palm branch carried by jubilant athletes, and a stadium in the background.

1988:
 
On the obverse, the ancient coliseum and the goddess of victory holding the laurel crowns and the caption: "XXIV Olympiad Seoul 1988". On the reverse , a dove, the symbol of peace, soaring up, holding a laurel branch in its mouth, and the Seoul Olympic sash composed of three Taeguk patterns from the Korean national flag and the five Olympic rings.

1992:
 
On the obverse, a medallion 56mm in diameter, superimposed on the medal and slightly off-centre, on which the image of the goddess of victory appeared, drawn in a Modernist style, together with the words "XXV Olimpíada Barcelona 1992". On the reverse the official emblem of the Barcelona Games. The medal was designed by the sculptor Xavier Corberó.

1996:
 
On the obverse, a drawing that has been in use since the Amsterdam Games of 1928, representing Nike, the goddess of victory, holding palms in her left hand, and, in her right hand, held over her head, a winner's crown. On the reverse, the logo of the 1996 Games and a stylized olive branch. In all, 633 gold medals, 635 silver, and 661 bronze medals were cast for these Games.

2000:
 
The customary symbols, including the Victory Goddess holding a winner's crown, are engraved on the obverse face. The Sydney Opera House, the Olympic torch and the Olympic rings are represented on the reverse. The designers are Australian: Woljciech Pietranik and Brian Thompson.

2004:
 
The main feature of the medals is the Greek character shown on both sides, since their basic side has been changed for the first time since the Amsterdam Olympic Games in 1928. This is of particular importance, as from now on all Olympic medals will reflect the Greek character of the Games as regards both their origin and their revival. On the medals awarded to Olympic athletes from 1928 until the Sydney Games, goddess Nike was seated, holding an ear of corn in one hand and a wreath in the other. Here, she flies into the stadium bringing victory to the best athlete. The Organizing Committee has chosen to show the Panathenic stadium, where the Games were first renewed in 1896. On the obverse, the athlete’s discipline is also engraved. The reverse side of the medal is composed of three elements: The eternal flame that was lit in Olympia and traveled through the five continents by way of the 2004 Torch Relay; the opening lines of Pindar's Eighth Olympic Ode composed in 460 BC to honor the victory of Alkimedon of Aegina in wrestling and the ATHENS 2004 Olympic Games emblem. The design of the Medal was created by Elena Votsi.

2008:
 
For the first time jade is used for the Beijing Olympic medals. The medals have been designed with inspiration coming from "bi", China's ancient jade piece inscribed with a dragon pattern. The medals symbolize nobility and virtue and are the embodiment of traditional Chinese values of ethics and honour, emitting a strong Chinese flavor. The winners’ medal is made of gold weighing not less than six grammes each. The medal for the runner-up is made of pure silver. Noble and elegant, the medals are a blending of traditional Chinese culture and Olympism. On their obverse side, the medals reflect the Greek character of the Olympic Games: the goddess of victory Nike pictured in the Panathinaikos Stadium. While on their reverse side, the medals are inlaid with jade with the Beijing Games emblem engraved in the metal centrepiece. The design inspiration of the medal hook derives from jade "huang", a ceremonial jade piece decorated with a double dragon pattern and "Pu", the reed mat pattern.

2012:

Olympics medal designer David Walkins combined the traditional with the bizarre to produce the biggest games gongs ever seen.On front is Nike,the goddess of victory not the sports kit company.But the reverse-an amphitheater crossed by the Thames and 2012 logo-seems to have involved a lot of crossing out.The giant medals have forced the BOA to have the medal pocket in athletes suits enlarged.  

Comments

 1. Those medallions look so precious and vintage. It must be very expensive because it looks as precious as the bullion bars. The collector must be very proud to have these possessions.

  ReplyDelete
 2. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

  ReplyDelete
 3. This article is informative, well-written and very interesting. I have truly enjoyed reading your own points of view and I agree with you for the most part. Now I have to think about this material.

  My page : Online Book Shop

  ReplyDelete
 4. TV stations anyway are not a decent choice for fans who lead an exceptionally bustling proficient life. KKR vs MI Live Score

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........