அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"Reason For Failure of Indian sportsperson in Olympics"

Every Nation Looks for position in Medal list, but for worlds youthful nation it matter of at least a medal in every Olympic a dream. Why for a billion people nation its always a dream for medal in every Olympic? We don't need a rocket science for finding reason for failure. More than importance to reason for problem we must give eye on solution for the problem.

Reason For Failure Of Indian Sports:

Infrastructure:A Basic requirement for sports achievement is Infrastructure. Already entire nation ashamed by CWG Scam and poor infrastructure for an International games. International games itself faced lack of infrastructure in India, then what will be position of grass root level. We dont have proper infrastructure to match our dream and aspiration. School grounds are grass root infrastructure for sports, so we need to develop and Maintain school grounds.

Lack Of Passion:Today sports in India are seen has a short cut to government post and higher education opportunities. Majority of Sport person don't have passion to reach for International Arena. Our education are reason for failure of sports in India. We must motivate our youth to take sports has a profession.

No Proper Recognition:Even for some professional sportsmen we don't recognize there achievement and honor. As for Norms of Indian Government only Indian medalist from  international event gets monthly stipend and pension. Lower level Sportsperson receive low stipend to serve in profession of sports. We need to give fare amount of stipend for lower level sportsperson to develop in Sports profession.

Excess Of Concentration for A Game:Since in India only cricket gets excess of concentration and attention. No sports other than that gets recognize and financial supports. Cricket in India earns more than 3,000 crores every year as a revenue, but combined revenue of all other sports is not even half of the cricket. Many sports person has desire to represent India in international Arena, but Indian cricket rejected government request for participation in Asian games.

Failure Of Administration:All sports authority organization of India are under the leadership of politician and business leaders. Various sports authority allotted funds by government were mismanaged. All Sports organization leadership post has to be occupied by particular sports legends.        
 
No Proper Planning:Indian government plan only when international events are near. we don't have long term 30-40 years plan. For ex: China still 1984 they didn't take part in Olympics but after 25 years they became dominating force in Olympics. There planning are long term oriented. We need to have long term goal and plan.

No Trainers: No world class trainers to motivate and encourage true sportsmanship. So every time we are looking for a foreign coach.We need to develop our physical education course and department. Trainers have to be provided with world class ex-poser.

No Investment and Sponsorship: Every year a cricket player apart from matches earns around 50 crores. Where as in other sports there is no option for such sponsorship. No one ready to invest in other rather than cricket. So its government duty to motivate other games so that sports investment diversify.  
  

Comments

 1. Believe it or not, a social networking specialist making the headlines today has turned around a company that manufactures components of LEDs like chips and modules.

  New Jersey SEO company

  ReplyDelete
 2. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

  ReplyDelete
 3. While it is important to have good writing skills, that is only part of writing a good article. Obviously you possess these skills, but you also have a special flair for informative writing. Well done.

  ReplyDelete
 4. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

  ReplyDelete
 5. If I could interject an opinion in here, I would have to admit I have changed my mind about this topic. This is due to your persuasive words and sound commentary. Thank you for sharing.

  ReplyDelete
 6. I have to let you know this is outstanding content. Articles like this are few and far between. You have really done your research. It’s nice to know you care about your presentation. Thank you.

  ReplyDelete
 7. Many poinMany thanks for this brilliant post! ts have extremely useful. Hopefully you'll continue sharing your knowledge around. professional translation services

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........