அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Women Protection And Empowerment:Act & Laws In India

Preconception and prenatal diagnostic techniques act-1994 (PCPDNT)This act bans all type sex identification and sex based abortion in India.The person responsible for crime were eligible for punishment under this act.The imprisonment for up to 3 years and fine of Rs 10,000.

The Prohibition of child Marriage Act-2006 (PCMA) This prohibit child marriage before age of 18.Police can take action against such incident under this law and even eligible for punishment.

Child Labor(prohibition & regulation) Act-1986 This act enable to ban child labor in any form.The person who motivates such activity enable for imprisonment and punishment.

Dowry Prohibition Act-1961 Under this act were asking dowry is consider has crime.The person who commit this crime were eligible for six month imprisonment and Rs 5000 fine.

Protection of Women from Domestic Violence Act-2005 This law enable to protect women from domestic violence and harassment from husband or husbands family.The person who commit this crime eligible for imprisonment.

Hindu Marriage Act-1955 This law intact all communities registered marriage under this law eligible for divorces under certain circumstances.The husband and wife are eligible for mutual divorces only.

Eve Teasing:
IPC Section 298 (A) and (B)- It sentences a man found guilty of making a girl or woman the target of obscene gestures, remarks, songs or recitation to a maximum jail sentence of three months.

IPC Section 292-that showing pornographic or obscene pictures, books or slips to a woman or girl draws a fine of Rs 2,000 with two years of imprisonment of either description for first offenders. In the case of a repeated offense, the penalty will be a five-year jail term with a fine of Rs 5,000. 

IPC Section 509-obscene gestures, indecent body language or acidic comments directed at any woman or girl or exhibits any such object or intrudes upon the privacy of woman carries a penalty of simple imprisonment for one year or a fine or both.

Rape:
IPC Section 375- Rape
IPC Section 376-Punishment for rape-Under which a rapist is punishable up to life term.

Bill's under Proposal:

The Protection of Children from Sexual offence Bill,2011-To protect children from offences of sexual assault, sexual harassment, pornography. It provides for establishment of Special Courts for trial of such offences keeping the best interest of the child as of paramount importance at every stage of the judicial process. The Bill also incorporates detailed child-friendly procedures for reporting and trial of cases.”  

The Protection of Women against Sexual Harassment at Workplace Bill,2010-It provides protection to all women, irrespective of her age or employment status, whether in the organized or unorganized sectors, and covers a client, customer, apprentice, daily wage worker, student/research scholar and patient in a hospital.  

Comments

 1. Nice informative article. Have forwarded the link to my friends.

  ReplyDelete
  Replies
  1. thanks a lot keep visiting my site and share your views........................

   Delete
 2. Title insurance is designed to take care of these defects and omissions and protect the buyer as well as the lender in the sale.

  New Jersey title insurance

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........