அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"King Maker"Kamaraj-Is An Atheist?

Kamaraj during his visit to Tanjore district he saw antique temple,which has been left without proper maintenance.Kamaraj questioned the Priest about the temple administration but priest was not in the position to reply for the question. When Kamaraj left the temple he said that "some people had put god under a dark room than eating in its name,at least give temple Prasatham to poor people..... " When he returned to his it was the detailed conversation between Sirkalai.Po.Ethiraj(former upper house member) and K.Kamaraj(former C.M of Tamilnadu and King maker of India.)

Ethiraj:Does you believe someone known has god?
Kamaraj:God is there or not,its not at all a matter.What ever we do it must be good for others.More than being a theist first be a ethical man.Does doing thousand crime and asking for forgiveness to god will make everything correct?
Ethiraj:Then your saying that someone known has god doesn't exist?If so god has been there he wont allowed place for bad thoughts in society?he must never created upper and lower caste? 
Kamaraj:Upper caste and lower caste are concept of historic society thief,who want to extract wealth without work.everyone born from ovary after then what for upper and lower caste.Its historic blunder.
Ethiraj:Why don't you identify yourself has an atheist?
Kamaraj:I am a politician and a social worker.So i have to work for atheist and theist,i wont see people come to me has a upper caste or lower caste.I am seeing everyone has a human, if someone comes in caste name they cant even come near me.Atheism is a principle of a person,but politician is a common person for all.I have a responsibility to maintain all temples in state,because i am atheist i cant destroy all temples.Even in communist society worship place are there.
Ethiraj:Your not doing any prayer or worship for god.
Kamaraj:Its all work of lazy and work-less people.Which god has expressed  that he would express anger over the one who doesn't met or pray him.Some people do greedy think for god instead of which if they do it for people it would be nice.
Ethiraj:That means you don't believe in many god ideology or you hate god itself?
Kamaraj:People in Arab say allah, In Jerusalem they say Jesus even some christian worship mother Mary so there are thousand of dimension in religion. There are thousand religion and methods of worship. In India, those people who came from middle east spread Hinduism. whereas native Dravidian worship natural goddess and fore fathers. Religion is like believing in political ideology it can vary anytime. people without this basic commonsense fight each other in the name of Religion. Which god has stated to fight like this?
Ethiraj:That means you don't believe in religious epics and sacred books?
Kamaraj:We must accept good things from sacred books rather than superstitious believes.
Ethiraj: From your Speech is clear that you believe in Ram and Krishna character in epic books as god?
Kamaraj: Ram and Krishna are not god they are character in that epics. They became god after certain section of people make up survival in there name. Its herohood worship of film stars. Thousands of superstitious story made million of people to bind together with a Religion. Festival are due to those superstitious stories within the society.
Ethiraj: That means you favor Religion is opium of people?
Kamaraj: Religion is useless for people. Religion preaches fear to people rather than giving confidence to people. Religion creates superstitious believes, so if we respect fellow human being and do some good for society & people that enough. Its more than praying hours before god. 
      

Comments

 1. I am saving your article in my favorite’s folder to visit again You made valid points within this content that I feel need further exploration. I agree with most all of this info. Great work.

  ReplyDelete
 2. Hi, my name is Mike and I am currently working on a book called, 'How to Debate Atheists.' I have completed the first three chapters and would appreciate any feedback.


  http://mikemanea.com/unapologetics/how-to-debate-atheists/

  ReplyDelete
 3. How do you know this? Is there any proof that kamarajar said this?

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........