அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

One Sided Accumulation of Wealth In India?

India after 1991 Liberalism policy number of corporate company increased thrice the number. Top 1000 companies in India each grows 5 times combined growth of India. There are approx. 50 billionaires and 1.75 lakh millionaires in India there combined wealth is 9 times than yearly budget of India. There combined legal wealth alone touches around $1,500 billion dollars (75 lakh crores rs) and illegal wealth accounts Unknown. The list doesn't included Mafia's, Smugglers, Don's, politicians and gamblers. The combined wealth of such illegal actives accounts equal to around $100 billion dollar (5 lakh crores rs).      

India started to develop one sided more oriented to negligible portion of the population.The complete details about  various Legal wealth accumulation.
Class Range(in $) Range(in Rs) No of Person Combined Wealth(in $) Combined Wealth(in RS) % of Nations wealth
Billionaires 1Billion+ r 1000 million 5000 Crore+ 48 200 Billion 10 lakh Crore 6%
Multi-Millionaires 100 Million+ 500 Crore+ 2928 ~300 Billion ~15 Lakh Crore+ 7%
Millionaires 1 Million+ 5 Crore+ 1,73,000 ~1000 Billion ~50 Lakh Crore+ 25%
Total ~1.753 Lakh ~1,500 Billion ~75 Lakh Crore+ 38%
Note:*All Dollar to Rupee Trasfer based on value Rs50**All values based on International Report***Data Complied by Ytears.in

Illegal wealth (Swiss account,black money,smuggling etc) adds another 5 Lakh Crore to the list making it a round figure of 40% of nations wealth.

Problems:

Creates income inequality.
Increases Inflation and price of essential commodity.
Merely not even 0.1% of population holds around 40% of wealth creates economic instability.
Increase chances of political instability.
Makes entire nation economy depended on them.
Increase Corruption and scam.
They will dominate Government policy and principles.
Ruling class run under the shadow on this negligible section of people.
Provides in-equal education,health,sanitation and housing.
Rich get richer, poor get poorer.
Destroys mass production sectors like agriculture etc.
It makes everyone to work under a common owner.
Government will lose power and stability.

Solution:   

All Richie must come forward like Warren Buffet, Bill Gates and Mark Zuckerburg to spend more 50% of wealth for people & society.
Government must introduce huge progressive wealth tax.
No tax exemption should be provided for corporate business & Richie (last 4 years tax exemption of 4 Lakh Crore provided.)
Built strong state owned enterprises rather than privatization.
Monitor all huge money flow across the country.
Introduce money card for transaction of money rather than physical money.

Source:Times of India,World Bank,Internet Source,Bablu Taught's
   

Comments

 1. If you truly value your home as well as your peace of mind, it is recommended that you go in for title insurance when you go in for a home.


  NJ title insurance company

  ReplyDelete
 2. I’m impressed with your ideas and the way you express them in this article. I share many of your views and enjoyed reading this article. It’s a pleasure to see well-written original content these days.

  ReplyDelete
 3. sir, if you are saying that accumulation of wealth is going to increase inflation, kindly explain us how.
  as far as i think accumulation of money can lead to low inflation accompanied by high rate of unemployment.

  ReplyDelete
 4. do you want to say that communism is better than mixed economy?
  is the solution of accumulation of money is to become more dependent on government on things ranging from pin to aircraft. don't you think nationalisation of industries are going to make the companies less productive and increase corruption and bring back the draconian permit raj.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........