அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Salary and Allowance for India's Politician's!!!

What President in India get? What prime minister in India get? What central minister in India get? What 790 Member of Parliament in India get?

President Of India:

Salary: Rs 1.5Lakh / Month
Allowance: Household:Based on the allocation in Union Budget( Last year around Rs.20 crore)
                  Travel:All International and national travel fare free with all family members.
                  Communication:All telephone call are free and no restriction for any telephone connection.
                  Entitled For pension and car allowances.
                  Luxuries Imported Car during term. 


Prime Minister Of  India:

Salary: Rs 50000/Month
Allowance:Daily Allowance:Rs 2000
                 Constitution Allowance: Rs45000
                 Sumptuary Allowance: Rs 3000
                 All travel and communication are free.
                 Entitled for pension and car allowances.
                 Luxuries Imported Car during term.

M.P Of India:

Salary: Rs 50000/Month
Allowance: Daily Allowance:Rs 2000
                  34 time air fare free and all time train fare free (a.c first class)
                  3 telephone line free  
                  500rs Medical allowance every month 
                  Constitution allowance: Rs 45000
                  Pension:Rs 21,000 (Rs 1,500 more for every year more than 5 years)  

Today, Service gets more rewards than any other sector. So why cant Youth select serving nation has a profession since it gives personal satisfaction. Youth In India must consider Politics to for betterment of nation.

Comments

 1. Is this data is true. I think they get more.
  want to share this. any link?

  ReplyDelete
  Replies
  1. its upto date news as per recent announcement...............

   Delete
 2. While the national average annual wage is £25,800, the figure for Legal Professionals (for example) is much higher, at £47,411 - and that's just an average.
  guarantor loans

  ReplyDelete
 3. I can't clarify the emotions I had while perusing this blog. I was totally entranced.
  Joseph Hayon

  ReplyDelete
 4. Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also Lawyers

  ReplyDelete
 5. It is my first visit to your blog, and I am very impressed with the articles that you serve. Give adequate knowledge for me. Thank you for sharing useful material. I will be back for the more great post. Tacoma eviction attorney

  ReplyDelete
 6. I invite you to the page where you can read with interesting information on similar topics. lemon law attorney california

  ReplyDelete
 7. This blog has expressed its meaning in a very short but clear way, so succinct.
  Los Angeles personal injury attorney

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........