அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Shaheed Bhagat Singh: A True Comrade!!!One of the most inspirational icons of the Indian freedom struggle, Bhagat Singh was born on September 28, 1907 in the Khatkar Kalan village near Banga in the Lyallpur district of Punjab. Born into a Sikh family with a proud legacy of revolutionary activities against the British rule, Bhagat Singh cultivated his revolutionary zeal from a tender age.

The notorious Jalianwala Bagh Massacre in 1919 left an indelible scar on the mind of Bhagat Singh and soon he took up the membership of the youth organization Naujawan Bharat Sabha. Apart from mingling with noted revolutionaries such as Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh worked relentlessly to garner opposition against the British.

In 1928, when the Simon Commission came to India, it was met with peaceful protests all over the country. During one such protest march in Lahore on October 30, veteran leader Lala Lajpat Rai was mercilessly beaten up by police chief Scott and Lala later succumbed to the fatal injuries. Bhagat Singh, who witnessed this macabre incident, hatched a conspiracy to kill Scott but in an unfortunate case of mistaken identity, DSP J.P. Saunders fell to the revolutionaries' bullets instead of the police chief.

Bhagat Singh went into hiding to escape prosecution, but when the British government enacted the draconian Defence of India Act, Bhagat and his comrades at the Hindustan Socialist Republican Association again planned to detonate a bomb in the assembly where the ordinance was going to be passed. As per the plot, on April 8, 1929, Singh and Batukeshwar Dutt stormed inside the court and threw bombs onto the corridors of the assembly shouting "Inquilab Zindabad." Both Singh and Dutt voluntarily courted arrest and they were sentenced to ' Transportation for Life' for the incident.

But soon the British got wind of Bhagat Singh's involvement in the killing of Saunders and along with Sukhdev and Rajguru, he was charged with murder. True to his fearless soul, Bhagat Singh owned responsibility of the murder and justified the act in a fiery statement. After a farcical trial lasting five months, on March 23, 1931, Bhagat Singh was hanged in Lahore with his fellow comrades Rajguru and Sukhdev.
                             
                             Bhagat Singh's Telegram on Lenin's Death Anniversary-1930.

[On January 21, 1930, the accused in the Lahore Conspiracy Case appeared in the court wearing red scarves. As soon as the magistrate took his chair they raised slogans "Long Live Socialist Revolution", "Long Live Communist International", "Long Live People" "Lenin's Name Will Never Die", and "Down with Imperialism". Bhagat Singh then read the text of this telegram in the court and asked the magistrate to send it to the Third International.]

ON LENIN DAY WE SEND HEARTY GREETINGS TO ALL who are doing something for carrying forward the ideas of the great Lenin. We wish success to the great experiment Russia is carrying out. We join our voice to that of the international working class movement. The proletariat will win. Capitalism will be defeated. Death to Imperialism.

Comments

 1. I would read more on this topic if writers were more like you about using interesting information and adding brain-stimulating content. This is an excellent piece of writing. Thank you.

  ReplyDelete
 2. I like the post format as you create user engagement in the complete article. It seems round up of all published posts. Thanks for gauging the informative posts.
  http://caramenggugurkankandungan.info/ cara menggugurkan kandungan

  ReplyDelete
 3. Please send me why they protest against draconian laws...

  ReplyDelete
 4. Please send me why they protest against draconian laws...

  ReplyDelete
 5. cool, please guidance so that I can create a blog like yours

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........