அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"Determining Direction: Watch Method "


A watch can be used to determine the approximate true north and true south.

(1) In the north temperate zone only, the hour hand is pointed toward the sun. A south line can be found midway between the hour hand and 1200 hours, standard time. If on daylight savings time, the north-south line is found between the hour hand and 1300 hours. If there is any doubt as to which end of the line is north, remember that the sun is in the east before noon and in the west after noon.

(2) The watch may also be used to determine direction in the south temperate zone; however, the method is different. The 1200-hour dial is pointed toward the sun, and halfway between 1200 hours and the hour hand will be a north line. If on daylight savings time, the north line lies midway between the hour hand and 1300 hours

(3) The watch method can be in error, especially in the lower latitudes, and may cause circling. To avoid this, make a shadow clock and set your watch to the time indicated. After traveling for an hour, take another shadow-clock reading. Reset your watch if necessary.

Comments

 1. Nice and informative post. Thanks for sharing it.

  My pages: Off Page SEO and SEO SEM

  ReplyDelete
 2. Seeking the help of a NJ Title Insurance company can give you and your home security which is essential for you to get the most out of what you have invested for.

  Nj title insurance company

  ReplyDelete
 3. For years it is known to everyone of us that spam has ranked as a minor nuisance. And quite recently the minor nuisance creators, the spammers, have taken an initiative of seizing the Craigslist.

  Craigslist PVA

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. If I could interject an opinion in here, I would have to admit I have changed my mind about this topic. This is due to your persuasive words and sound commentary. Thank you for sharing.

  ReplyDelete
 6. I bookmarked this content so I can review it further later. I have to ponder on few of the points you made. I do agree with most of this information.

  My Page : New Jersey SEO company

  ReplyDelete
 7. This blog is so nice to me. I will continue to come here again and again. Visit my link as well. Good luck
  http://caramenggugurkankandungan.info/ cara menggugurkan kandungan
  http://www.jualobataborsiherbal.com/cara-menggugurkan-kandungan/ cara menggugurkan kandungan
  http://jualobatpenggugurkandungan.net/ obat penggugur kandungan
  http://obataborsi59.com/ obat aborsi
  http://obattelatdatangbulan.info/ obat telat datang bulan
  http://klinikobataborsi.com/ jual obat aborsi

  ReplyDelete
 8. Congratulations on your blog ! And most importantly, thank you for that content which always makes me happy !!
  http://tandatandakehamilan.net/cara-cepat-dan-selamat-menggugurkan-kandungan/ cara menggugurkan kandungan

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........