அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"Americanization" of Indian Youth's

Today we lost our identity before corporate and American well far-ism. Our modern Indian youths are ready to track American politics and American President election but not interested to track Indian socio- economic- political condition.India's 21th century youth's view about society was completely null. Its article to show case Americanization impact on Indian youths. What young Indian wants? what real young India must know? What young India can change? Across all class from upper , middle to lower the attitude of youths are same but approach different.

Young India Wants:

Stable & Less corrupt government: They want stable & corruption less government but they are ready to break law with bride. If they pay bride for there unlawful activity its rite but, When it takes place in large scale they hate the system.


Better colleges & Universities: Every one wants world class Infrastructure colleges and universities more liked to control-less environment. Better quality wanted but every institute must admit them with under table fees. They are not ready to rise there standard but only environment as to developed.

More Job Opportunities: All have common attitude that more luxurious and high wages jobs wanted. How money come no problem they want only ample amount to spent. They never care for its temporary job r not everything they want only high fetching jobs.

Freedom To Enjoy Life: 24*7 complete meaning of there life but no one ready to care for even one on next door. They want there life alone to be more fun and enjoyable its completely a western culture. No long term view about society or surrounding.

Freedom To Love: Today basic understanding of love changed ,American love culture today influencing entire our Indian youth. Everyone likes to catch the hand of lover but not ready to break caste, religion & discrimination.

Everyone want there life to be as they wish but never come forward to break such social obstacle. Americanization of Indian society were responsible for social isolation of Indian gen x. We cant take in American culture into closed conservative  Indian society will never break social backwardness with in the people. So we need to understand social root and  be within our society if we need to change our society. Its easy to speak radical views but difficult to bring in conservative society like India.    

Comments

 1. This is considered by many as it is very useful when losses occur.

  Nj title insurance

  ReplyDelete
 2. In today's world, the Aircon products and gazettes are used throughout the world with trust and dependence. Their air conditioning systems have a huge demand in markets across the world. Weather change, increasing humidity in the summer seasons and the ever changing life style of modern people have increased the demands of air conditioning units in homes and offices over the past few years.

  airconboy engineering

  ReplyDelete
 3. Boarding kennels for dogs can either be dog hotels or dog prisons. Dog hotels have large and airy rooms measuring about 8ft in length and 8ft in breadth with full height .

  ReplyDelete
 4. This information about "Americanization" of Indian Youth's is extremely useful for me! appreciation for giving out. it’s all very new and clearly written!

  ReplyDelete

 5. نقل عفش الكويت نقل عفش
  فني صحي الكويت فني صحي  نقل عفش الاحمدي نقل عفش الاحمدي
  نقل عفش نقل عفش
  فني صحي الكويت فني صحي الكويت
  نقل عفش المنطقة العاشرة نقل عفش المنطقة العاشرة

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........