அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Indian Cinema:Most Powerful Social Weapon Against Women!

Things you can learn from the movies about women:

1) If a woman is not interested in talking to you, you have to harass her for a while, sing a romantic song and when the song ends, she will fall in love with you.

2) Rape is a popular tool for marriage and revenge in the movies of 1990's. After a woman is raped, she cries 'Oh! I have lost my honour and now I have to marry my rapist.'

3) After marriage, a modern woman wearing skirts and jeans suddenly become traditional and family-type, by wearing sarees.

4) To marry a woman who doesnt like you, it is enough if you forcibly tie the mangal sutra around her neck. Then she is your wife, irrespective of whether she likes it or not.

5) Men drink and smoke for fun and in varied styles while a woman who drinks and smokes is of a loose character and not fit for marriage to the hero. The hero usually has some dialogues for her 'stop drinking, smoking and learn to be a proper woman'

6) The rape scenes are shown elaborately with all details of trauma, pain and glamour but consensual love-making scenes between couples start and end when the lamp is turned on and off. Before the year2000, Sex scenes were considered controversial more than the rape scenes.

7) When two women love the same hero, one woman would be a skirt-wearing and skin-exposing moden woman while the other women would be a saree-wearing conservative woman. The hero dances and plays with the first woman but marries the second woman.

8) After defeating the villain, the hero proudly tells him 'Go wear a woman's dress now, loser'.

9) When a woman shouts or gives a solution, she will be told not to argue like a man.

10) When the hero pinches the heroine's waist (before they know each other), she abuses him and few minutes later there will be song in which both will be dancing romantically.

So much cultural and social brain-washing has happened through the movies between 1980 and 2000. Now though some movies give dominant and meaningful roles to women, producing a huge heroine-based movie is not considered financially feasible as there is no market or fan audience to watch such stories. As long we promote the hero as a muscular body of character and action; and the heroine character as a sexy body for glamour and lust, the same mentality will also be reflected in real life.


Source:Facebook-Thanks to original writer.

Comments

 1. Commercial flooring carries some risks for the users. A slip and a nasty fall on a hard surface generally lead to injuries.

  ReplyDelete
 2. I am interested in several points in this article. I have had to put on my thinking cap to take in and consider some of this original thinking. Thank you for sharing this useful information.

  My Page : New Jersey SEO company

  ReplyDelete
 3. The blog post Indian Cinema:Most Powerful Social Weapon Against Women! was completely unbelievable! Lot of great knowledge which can be useful in some or the other way,

  ReplyDelete

 4. If you own the magnificent LG G6 smartphone, then you must be wandering how to protect this expensive phone with a cover that would look chic as

  well as provide protection to accidental drops and other hazards. Well you have to look no further as I have a well comprised list of some of the

  best LG G6 phone covers. Just have a look at my site here for all the information
  LG G6 Waterproof Cases

  ReplyDelete
 5. The problem of women's rights is a burning issue in India. Indeed, modern cinematography shows the woman as a being that is obliged to obey the moral code and rules unquestioningly. It is sad. For example, in the US, a woman can establish her own business (which I do - appreviews) and be free in my decisions.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........