அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Male Chauvinism

Where ever you go? what ever you do?R u in pinnacle r dust? finally your going to be my product. Always under my foot life long a clean attitude of male chauvinist society over thousands of years. Women always been oppressed part of society through out the human history. 

THE INITIAL EXISTENCE OF CHAUVINISM:

Literally chauvinism shows that one community is better than other. But betterment how it is shown?? Expressed as dominance and act of ruling power of men over women.From ancient times it is enhanced. When they are in a deprived stage men in a stage to tackle the needs. Women power is greater and they used the super power in needed condition and the women community is saved. Slowly decades passed the women power is governed by men. Women is taught to be in a way of family relationship which learned from their fore parents. Women started thinking themselves as inferior grade.Slowly male chauvinism widely uprooted.men perpetuate women to be in a circle.home became her prison and the family became her life. Women is completely stuck up with her family that became her nest. She put into the imaginary world and she depended on her father upto several stage and her husband after certain stage they raised their voices and she was controlled by the norms which was taught.

HOW THE WOMEN IS TREATED:

the men from his childhood was weeded with full of dominance over women.when they grew up the men was taught to rule over and women was made to sacrifice and adjustable with everyone in her life. the routine life of women was such in a way from serving basic needs to every individual in her family.she was never had time or energy to think of her self interests.she was treated as just a tool like a machinery for her whole family.girl child is just seen as a showcasing doll, its never used and restircted to show their indulging thoughts.women was blind dutiful with her belongings.

INDUCTION BY ACTIVISTS:

After certain protests she was raised by external forces.Her world and her interest was bought into live by certain activists.It squirts the marvelous force to the society. An viable force from women was restricted but they struggled to meet their interest and self standing.when women was induced an extraordinary development was seen.men acted boorish upon men when the initial change occurred.women were given punishment and worse treated for their upcoming.but women fought against every rude forces and gave them a self labeling.

CHANGE OF RULE:

the men started capitulate and the women with her loads of intention towards his interest and social welfare was greatly enhanced.the change raised to great women social leaders,artists,doctors as in the start of as first.it slowly modified after passage of years and every possession was occupied by women in great deal.literacy rate of women s highly considerable.in every field women shrived to give her best showing her best attitude.she spreads her blossoms of love,peace with silent excitation.

CURRENT STATUS OF WOMEN:

After the gradual change too the male chauvinism is existing.do men and women are given equal status?even in legislation we are having arguments to give rights to women.do women in corporate companies are treated with her balancing interests? how women in family is treated in family till now?do we got all rights?do women can be excellent in social issues in exposing her thoughts.do enough ruling power is given?

SOLUTION!

Nowhere to search for solution.every one of us having the solution.women should come forward without restricting her with any bounding.men should hold her all the way as a catalyst in prompting her.

Article Original Author: Saranya- thanks a lot writing for ytears.


Comments

 1. Commercial floors in retail outlets, hospitals, railway stations and hotels withstand immeasurable stress and strain.

  ReplyDelete
 2. Dog Kennel Boarding come into consideration when a dog owner plans to go out for a few days and has to leave his/her pet behind.

  ReplyDelete
 3. It’s very nice to find articles like yours. I am glad I had the opportunity to read your article. I think it’s interesting, intelligent and very original. I hope you are going to write more.

  ReplyDelete
 4. While this subject can be very touchy for most people, my opinion is that there has to be a middle or common ground that we all can find. I do appreciate that youve added relevant and intelligent commentary here though. Thank you!

  ReplyDelete
 5. If I could interject an opinion in here, I would have to admit I have changed my mind about this topic. This is due to your persuasive words and sound commentary. Thank you for sharing.

  My page : mechanic doreen

  ReplyDelete
 6. Did you know you can create short links with Shortest and receive money for every click on your shortened links.

  ReplyDelete
 7. Many men don't believe there is such a thing as delayed male ejaculation. Vigrx plus reviews

  ReplyDelete
 8. Thanks on your marvelous posting! It is very useful and good.Come on. I want to introduce an app store optimization tips, I try it and I feel it is so good to rank app to top in app store search results, have you ever heard it?

  ReplyDelete

 9. نقل عفش الكويت رخيص نقل عفش الكويت رخيص
  نقل عفش حولي نقل عفش حولى
  نقل عفش المنطقة العاشرة نقل عفش المنطقه العاشره
  نقل عفش الجهراء نقل عفش الجهراء
  نقل عفش الفروانية نقل عفش الفروانيه

  ReplyDelete
 10. I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. pill king

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........