அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"International Workers Day/May Day:History and Significance!!!"

May 1 or May day many would identify it just as a predetermined holiday. Even many would planned their vacation and fun time, It's not the mistake of u and me. Our history never gave us the real taste of workers movement and significance of May day. A Historic day in every working class movement but lost its significance over the years due to improper awareness about the day.  Let’s look into the history for importance of may day.

May day is celebrated as International workers day in remembrance with Haymarket Affair, Chicago 1986. May 1 declared as international workers day by second International on 1890. Chicago workers were first to organize 8 hours worker movement during Haymarket affair.

History: 

The first of May was originally celebrated by pagans throughout Europe as the beginning of summer, which was recognized as a day of fertility (both for the first spring planting and sexual intercourse). A maypole was oftentimes erected for young women and men to dance around and entwine the ribbons they carried with one another to find a mate... at least for the night. The ancient Celts and Saxons celebrated the day as Beltane, the day of fire, in honor of the god of the sun; beginning their celebrations at midnight; soon acquiring the label Walpurgisnacht, or night of the witches.

Persecution of May Day began as early as the 1600s; in 1644 the British Parliament banned its practice as immoral, with the Church bringing its full force to bear across the spectrum. Governments throughout Europe were largely ineffective in outlawing these celebrations, and thus the Church took a different approach – it attempted to assimilate the festivities by naming Saints days on the first of May. These efforts led to the destruction of May Day in some places, but the traditions and customs of May Day continued to remain strong throughout much of the peasantry of Europe, whose ties to one another and nature were far stronger than their ties to the ruling class and its religion. Celebrations became increasingly festive, especially at night when huge feasts, song, dance and free love were practiced throughout the night.

After the revolutions of capitalism, the roots and principles of the tradition survived to various extents, with workers across Europe celebrating the first of May as the coming of spring and a day of sexual fertility. Most mythical and religious sentiments faded away, but the spirit of the festival in expressing the love of nature and one another gained strength.

Haymarket massacre:

In 1884, the U.S. Federation of Organized Trade and Labor Unions had passed a law declaring that, as of May 1, 1886, an eight hour workday would be the full and legal workday for all U.S. workers – the ruling class had that much time to recognize this new law and put it into effect. The owners refused.

On May 1, 1886, workers took to the streets in a general strike throughout the entire country to force the ruling class to recognize the eight-hour working day. Over 350,000 workers across the country directly participated in the general strike, with hundreds of thousands of workers joining the marches as best they could.

In what they would later call the Haymarket riots, during the continuing strike action on May third in Chicago, the heart of the U.S. labor movement, the Chicago police opened fire on the unarmed striking workers at the McCormick Reaper Works, killing six workers and wounding untold numbers. An uproar across the nation resounded against the government and its police brutality, with workers' protest rallies and demonstrations throughout the nation set to assemble on the following day.

On May 4, Chicago members of the anarchist IWPA (International Working Peoples' Association) organized a rally of several thousand workers at Haymarket Square to protest the continuing police brutality against striking workers on the South Side. As the last speaker finished his remarks that rainy evening, with only 200 of the most dedicated workers remaining at the rally, 180 armed police marched forward and demanded the workers to disperse. Then, deep within the police ranks, a bomb exploded, killing seven cops. The police opened fire on the unarmed workers – the number of workers wounded and killed by the cops is unknown to this day. Eight anarchists were arrested on charges of "inciting riot" and murder. The retaliation of the government was enormous in the days to follow, filling every newspaper with accusations, completely drowning the government murders and brutality of days past.

Eight workers were convicted as anarchists, were convicted of murder, and were convicted of inciting a riot. Only one of the eight men accused was present at the protest, and he was attempting to address the crowd when the bomb went off. In one of the greatest show trials in the history of the working-class movement no evidence was ever produced to uphold the accusations, though all eight were convicted as guilty. Four of the prisoners – Albert Parsons, August Spies, George Engel and Adolph Fisher – were executed, Louis Lingg committed suicide (His face was blasted with dynamite), and the three remaining were pardoned due to immense working class upheaval in 1893.

Most painful would be were statue of Haymarket hero's were demolished and police statue resurrected (even after two demolished). Too make May day loose significance America simply altered its workers day to September first Monday that to as labor day.   

Second International:

On May 1, 1890, in accordance with the decision of the Paris Congress (July 1889) of the Second International to commemorate the Haymarket red flag was here created as the symbol that would always remind us of the blood that the working-class has bleed, and continues to bleed, under the oppressive reign of capitalism.


Martyrs, mass demonstrations and strikes were held throughout Europe and America. The workers put forward the demands for an 8 hour working day, better health conditions, and further demands set forth by the International Association of Workers. The
From that day forward (starting in 1891 in Russia, by 1920 including China, and 1927 India) workers throughout the world began to celebrate the first of May as a day of international proletarian solidarity, fighting for the right of freedom to celebrate their past and build their future without the oppression and exploitation of the capitalist state.

Significance:

It's a international important day to take forward 8 working hours demand. Even after 200 years we are still cant attain 8 hours working day passed.Capital and capitalist projected wrongly about the history of workers movement, So today May day as became a day of fun and frolic. It's  the day to gain class consciousness unit workers in one voice against capitalist. We need to take forward our fight for 8 hours working day,better wages,better working condition,lower of inflation,building public property,strengthen labor law etc.Our ultimate aim of May day would be to build a stateless,classless,casteless,religiousless, society with permanent  love and peace.

My dear comrades never forget what Spies shouted during execution in Chicago.Spies shouted, "The time will come when our silence will be more powerful than the voices you strangle today!"
  
Source:Thanks to Marxist.org       

Comments


 1. Mobdro app is one of the best free apps available right now for streaming videos on your smartphones. If you are tired to buffering videos due to low internet speed, then you can use this app and forget about buffering once and for all. To know more about how to install it on your android device, windows phone, pc, blackberry, just take a look here
  Mobdro for iOS

  ReplyDelete


 2. نقل عفش الكويت رخيص نقل عفش الكويت رخيص
  نقل عفش حولي نقل عفش حولي
  نقل عفش المنطقة العاشرة نقل عفش المنطقة العاشرة
  نقل عفش الجهراء نقل عفش الجهراء
  نقل عفش الفروانية نقل عفش الفروانية
  نقل عفش الكويت نقل عفش الكويت


  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........