அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"Religion a Mastermind of Human:To Make Inhuman!!!"

"Religious suffering is, at the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the Opium of the people"-Karl Marx.
Majority of religion's today as a origin under 5000 years.Its not a question of god exits or not but happening in and around religion makes totally human civilization hang on a pendulum. Religious institution build on the belief of the human beings. Every religion as a hidden side and drawback attached to it that the reason why people keep switching there belief from one to another. Caste in Hinduism,Baptism in Christianity,Jihad-ism in Islam and many more in other religion makes people barbarian .No religious makes people more civilized or ready to move society on forward aspect.

Too much belief on something imaginary makes people lose there common sense. God and Religion was just a support to a person under times of difficulty but religious preachers makes life out it. Religion survive only under the criminal brains of some thousand people if such religious people were not there then surely religion would died at its birth place itself. Every religion takes some core principle gene from other religion of locality to make the religion spread even outside its epicenter.

Every religion and religious holy book's were to conservative not even able to adapt new scientific evolution's. How much they are conservative it seems that they are still not ready to accept evolutionary process.Gailleo, Darwin ...etc genius were just like that neglected  since there invention destroyed religious basic conviction. Religion want its people never victimized  of science and lose its faith. No holy books gives space for gender equality. Every religion a master mind of male chauvinism society present. Every religion gives enormous benefits to male and unlimited restriction to females.

Some religion preaches people against the basic human nature not to marry. Religion makes human totally inhuman and superstitious. No religion ready to accept the change and alternative in society. Every religion wants to to built a empire under name of its own god, but its a reflection of mere greedy of some people. If we count number lost there life in the name of were  millions. Holy war,Ayodhya incident etc were merely a coincidence how efficiently a religion can utilized for power and wealth.

Every religion can preach something good but its always followed by fools and nuts. No rationalization thoughts within religious people. Every religion constructed around the ancient society structure present during origin. We cant take such religious principles for present day society because it will pull people backwards only. As science a society or a principle or a ideology can put its ideas hence only. No force can pull a society backwards and construct a fundamentalist society.

Every religion was born and rise to a maximum at a point,ultimately it will finds its end when people lost its faith. History proves it how a religion rose and went under various evolutionary process based on the changes in society. At instance some religion changes there basic conviction to survive under age of science and technology. Monotheist or polytheist religion everything makes people totally irrational. No religion so far established or going to rise can create world peace or equality.

No god aroused on planet earth to portray himself as the creator, its all just a mere imaginary brainy work of few humans. If humans have birth than surely it would face death too, same way if your god as birth then extinction of god definite. God a false matter hides behind the mystery of the world. Science and technology can only unite people under one umbrella of humanity.

Comments



 1. Các vị trưởng lão nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Thành thì rét run, ai cũng không hoài nghi thủ đoạn của vị tộc trưởng này, vừa rồi bị giáo huấn, bọn họ đã khắc cốt minh tâm.

  Nhạc Thành lạnh lùng quét qua một đám người sau đó biến mất ở trên không trung.

  Sau đó Nhạc Thành xuất hiện một lần nữa, ở bên trong Hạo Thiên Tháp, thủ ấn của hắn nghiêng nghiêng đánh tới, Hạo Thiên Tháp một lần nữa tiến nhập vào trong mi tâm, lúc này Nhạc Thành cũng nắm lấy Kim Linh Châu ở trong tay.

  - Trước tiên phải đặt ở đây.

  Nhạc Thành đánh giá Kim Linh Châu ở trong tay sau đó thủ ấn biến đổi, ngay lập tức Kim Linh Châu bị Nhạc Thành ném lại vào trong long đàm.
  dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anh
  Kim Linh Châu hiện tại đã bị Nhạc Thành luyện hóa, Nhạc Thành dĩ nhiên ở cách mấy trăm dặm cũng có thể thu hồi nó, chỉ vì hiện tại để dẫn xuất tám viên linh châu thượng cổ, Nhạc Thành chỉ có thể trước tiên đem Kim Linh Châu đặt ở Long Đàm.

  Dựa theo Nhạc Thành dự đoán, ở Thúy Phong Cổ Nham nhất định có sự tập hợp của chín viên linh châu, tập hợp đủ chín viên linh châu thượng cổ, khí tức cường đại có thể kích hoạt huyết mạch bên trong của Tứ Đại Thú Tộc và Tứ Đại Nhân Tộc.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........