அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Irrational, Barbaric, Superstitious, Male Chauvinist, Discriminative, Inequality Religion: Hinduism!

Hinduism, a religion that had its origin in Indian sub-continent around 2000 years ago. A religion too irrational and derived bits & piece from European religion. A Religion making million of people as Dalits and "Sutras" across India. A Religion portrayed women's as sexual object, a man's property and unleashed a major violence against them (Sati, Devadasi, Widow marriage, etc.). A religion created and protected only by Brahmins. A religion with lots of irrational things lets us open that truth out of a closed shell and leaves the truth to your knowledge (Whether to accept or not ). This article is completely written with an intention to make people Rational. I would like to tell that I do not follow any religion, I AM AN ATHEIST.
A Barbaric act done by Hindu Sadus in Ganges

Reality Of  Your God?

Birth Of Vinayaga: Siva puranam and Kanda Puranam states that one day Parvathi went for bath living a mass of dirt of her physique made as male child as sentry. Siva tried to sneak in to see Parvathi, but sentry stopped him from sneaking inside. Shiva got furious and behead him.  On seeing this, Parvathi asked Shiva to give back her male child. Shiva beheaded an elephant's head with its trunk and laid. 

 Vinayaga puranam give a complete another different story that a demon entered Parvathi embaryo and destroyed it.So Parvathi gave Birth to a child with elephant head. Who is Vinayaga?What's his source of Birth?Still lots of erotic story about his birth there but we censored it.

Birth Of Subramanya: A debatable god between south Indian and north Indians & Shivaties & Vishnavaties. A narration explained by saint Viswamitra to Rama in Valmiki's Ramayana says that Shiva got infatuated with Parvathi so he went co-inhabiting for millenniums of year. Unfortunately Parvathi dint get conceived. So other gods asked Shiva not go on letting his semen since world cant bare its virility. So Shiva emptied semen on earth without able to bare impact of it agni unleashed Ganges over it. Finally a small male child found on foot hills of Mount Kailas. Indra requested Kartiga Devis to take care of the Child.

In another story say that Subramanya born out of Shiva third eye falling rivers gangs. What the real Source of  Subramanya(a six face god)?

Highly Erotic Religion!!!

".......a world of voluptuousness and of a world of woes, is anticipated in the ancient traditions of the religion of Hindostan(India). That religion is at once a religion of sensualist exuberance, and a religion of self-torturing asceticism; a religion of the Lingam and of the juggernaut; the religion of the Monk, and of the Bayadere" -Karl Marx,1858.

Once upon a time a  saint Narada approached anusuya,a women of immaculate virtue simply roasted the iron rods and alas!They became groundnuts.Exhilatrated Narada went back and reported the matter individually to the wives of the three gods. On inquiry the saint said that she , a human being chaste as she was,could do what the goddesses were not able to. A silent rebuke indeed! Unable to brook this tacit insult,the goddess as a revenge requested their consorts to render the chaste to render chaste Anusuya into a women of Unchasity. The three gods Shiva, Vishnu and Brahma accordingly went in disguise and begged for alms. Innocent Anusuya arranged for their dinner but alas! Just before sitting for dinner the gods said they would eat, if onlu she stood before them naked. She did it and thus became an unchaste women.

Brahma and Saraswathi  are spoken primarily of father and daughter later became husband and wife. Brahma created Saraswathi at first and got infatuated by her. She escaped from his clutches reached Shiva for asylum. Shiva asked them  to become a divine consort.

Vishnu fell love with Brinda, the wife of Jalantharasuran. Vishnu metamorphosed into the figure of her husband. Brinda understood that the one who sexually co-habited with her was not not her Husband.So she cursed Vishnu wife to be infidel and lose her Chasity.      

Lakshmi a wife of Vishnufell in love with a horse, assumed the shape of She-horse and quenced her lust.

A Western-Central Import:

A majority of gods which we worship today are ultimate imported from the central European religion. Name and appearance changed but still there characteristics remained same.
 
Siva,Indra-Jupiter.
Brahma-Saturn  
Yama-Minas.
Varuna-Neptune.
Suriyan-Sol.
Chandran-Lunas.
Vayu-Sayonas.
Visivakarma-Canterpolvarus.
Ganapathi-Junos.
Kubera-Plutus.
Krishna-Apollo.
Naradha-Mercurion.
Rama-Purgus.
Kandha-Mars.
Durga-Juno.
Saraswathi-Minvera.
Rambai-Venus.
Usha-Arora.
Prithivi-Cybelvi.
Stree-Cyrus.    

A Point To Note:

 Most Notable women whom we portrayed in vedic script were outright prostitutes.  Some points we pointed here are some of the examples how religion in India full fledged totally irrational. In India every three minute a women was raped, if we look into the matter a culture brought by Hinduism.A religion portrays male dominate over sexual activity on female. Majority of Goddess as relationship with more than two women. Only religion in the world as a book written completely on sexual pleasure men(Kama Sutra). A religion used its power in the name of holy to suppress women using Sati,child Marriage, devadasi etc.

A Vedic script "Manusmriti" banned inter-caste marriage,No education other than Brahmin etc around 100BC. Major of social discrimination had its origin from varna system introduced way back 2000 years ago. Wealth inequality between people even due to caste discriminative were upper caste people to exploit from lower caste people.

We cant explain 2000 years history in simple one article we will meet you in next article with more proof and expressive rational thought's about Hinduism. A article to make you think  not to stimulate a hated feeling between people. I am Atheist and My family Hindu.

Source:-Is there a God?-Periyar,author views.    

Comments 1. - Tộc trưởng tha mạng.

  - Tộc trưởng tha cho chúng ta, chúng ta hối hận rồi, chúng ta không dám nữa.

  Vừa nhìn thấy Nhạc Thành xuất hiện, những trưởng lão đều cầu xin tha mạng.

  - Thả cho các ngươi, các ngươi đánh lén ta, bất kính với tộc trưởng không lẽ không xử phạt?

  Nhạc Thành lạnh lùng la lớn.

  - Tộc trưởng, chúng ta sai rồi, chúng ta cam nhận chịu xử phạt, vào trong địa lao diện bích mười năm, không hai mươi năm, chỉ mong tộc trưởng bỏ qua.
  dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anh
  - Tộc trưởng, chúng ta không dám nữa.

  - A.a

  - Tộc trưởng chúng ta không dám nữa.

  Một đám trưởng lão đã tỏ ra hối hận, bị bốn con rồng công kích bọn họ sống không bằng chết.

  Bọn họ bắt đầu hối hận là lúc đàu tại sao mình lại phản đối tộc trưởngThành chăm chú nhìn bốn mươi hai người mỗi người đều sưng mặt mũi lên, vết thương thì chồng chất, ngọn lửa thiêu đốt,

  ReplyDelete
 2. Vinayaga puranam give a complete another different story that a demon entered Parvathi embaryo and destroyed it.So Parvathi gave Birth to a child with elephant head. Who is Vinayaga?What's his source of Birth?Still lots of erotic story about his birth there but we censored it.

  ReplyDelete
 3. The roots of Hinduism can be traced back to the Vedic traditions of ancient India several thousand years before the birth of Christ, making Hinduism the world's oldest religion.
  hand mudras meanings

  ReplyDelete
 4. The Borderlands series is one of the best in the lot of action gaming. Now the third installment of the series is about to release with the addition of two new varieties of items including the laser gun and I am waiting for this game to release to check it out myself. Hope it lives up to our expectations.You can check out Borderlands 3 features

  ReplyDelete
 5. Yet some applications strikingly.com/ are premium as well as every person understands that the costs Check this Website applications has actually got even more Tutu Helper Free Download for Android Smartphone APK App outstanding functions in it.Tutu Helper App Especially the video games, Tutu Helper VIP App all those games.

  ReplyDelete
 6. We could not take care of area to pearltrees.com establish furnishings and also a sauna is Website something past assumption the problem is Best Electric Grill Reviews 2017 – Top Picks no more with the Bellavie Best Outdoor Grills Portable Sauna Foldable Far Fir Outdoor Grills 2017 Infrared Tent SPA Therapeutic Detox.

  ReplyDelete
 7. Till date, various techniques have been used to find out a specific date for the origin of this religion, but still no confirmation has been made, and hence, the process of dating Hinduism is still ongoing.guarantor

  ReplyDelete

 8. شركة شحن عفش من الدمام لمصر شركة شحن عفش من الدمام لمصر
  ارخص شركة نقل عفش بالمدينة المنورة ارخص شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
  اسعار شركات نقل العفش بالدمام اسعار شركات نقل العفش بالدمام
  شركة شراء اثاث مستعمل بالدمام شركة شراء اثاث مستعمل بالدمام
  شركة شراء اثاث مستعمل بالاحساء شركة شراء اثاث مستعمل بالاحساء
  شركة شحن عفش من المدينة لمصر شركة شحن عفش من المدينة لمصر
  ارخص شركة نقل عفش بمكة ارخص شركة نقل عفش بمكة
  افضل شركة نقل عفش بالاحساء


  ReplyDelete
 9. Take for example, more as of late, what occurred in Ireland when the Catholics and the Protestants religions lighted a complete common war. Islamic Fiqh

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........