அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

RTI


Indian Constitution:

 • 383 Articles&9schedules.
 • Most lengthy and detailed constitution in the world.
 • Most flexible.
 • Fundamental rights.
 • Directive principles.
 • Single citizenship.
 • Secular state.
 • Adult franchise.
 • Parliamentary system.
 • Independent judiciary.

Indian Economy:

 • Mixed economic
 • Both social and capital principles are adapted.
 • Implement LPG(liberation privation golbalization)in 1990
 • Strict foreign policy(increase export and decrease import)
 • Money is printed by reserve bank of India expect 0ne rupee.
 • Ever Indian financial matter as to be passed through financial bill in parliament.

Basic  Law to be known:

 • Article 5-citizenship by birth.
 • Citizenship act,1955.
 • Article 15-No discrimination.
 • Article 19-Freedom of speech and expression.
 • Article 22-protection against arrest and detention.
 • Article 17-untouchability is abolished.
 • Article 23&24-no forced labor and child labor.
 • Untouchability (offense)act-1955.
 • Article 45-free and compulsory education till 14.
 • Article 110-money bill. 
 • Article 51-a-Respect national athem,national flag etc
 • Article 29&30-Rights to minorities.

Indian Statistics:

Sl No.
Category
Global Ranking
1
Area
7th
2
Population
2nd
3
Population growth rate
93rd
4
Labour force
2nd
5
GDP (nominal)
10th
6
GDP (PPP)
4th
7
GDP (nominal) per capita
138th
8
GDP (PPP) per capita
127th
9
GDP (real) growth rate
5th
10
Human Development Index
134th
11
Exports
16th
12
Imports
11th
13
Current Account balance
169th
14
Received FDI
29th
15
Foreign Exchange reserves
6th
16
External debt
26th
17
Public debt
29th
18
Electricity consumption
5th
19
Mobile phone users
2nd
20
Internet users
4th
21
Motor vehicle production
7th
22
Military expenditure
10th
23
Active troops
3rd
24
Rail network
4th
25
Road network
3rd

India:

 • No of states:28.
 • No of union territory:7.
 • No of districts:640.
 • No of towns:5,082.
 • No of villages:6,37,643.
 • No of high court:21.
 • No of IAS officer:4443.

Famous Indian:Unknown Indian

Father of Pentium processor-Vinod Dham

Founder of HD technology-Netravali

C.E.O of Adobe-Shantanu Narayen

C.E.O of Pepsi co.-Indra Nooyi

Founder of Bit Torrent-Ashwin Navin

Co-Founder of Sun Micro system-Vinod Khosal
father of surgery-sushruta samhita

Five time boxing champion-Mary Kom
Founder of hotmail-sabeer bhatia.

father of wirless communication-J.C.Bose
Founder of USB-Ajay Bhatt

Founder of optical fiber-Karpany.
Father of Asian Martial Arts-BodhiDharma.


Top 5 Amazing Moment:

 • Pokharan nuclear bomb test.
 • Green revolution.
 • White revolution.
 • Bangladesh Liberation.
 • Indian space.
Top 5 Richest: 

 • Lakshmi Mittal-$31.1 billion.
 • Mukesh Ambani-$27 billion.
 • Azim Premji-$16.8 billion.
 • Savitra Jindal-$13.2 billion.
 • Gautam Adani-$10 billion.

Comments

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........