அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

TamilComments

 1. Very Good Collection...Informative

  ReplyDelete

 2. Sir,
  My name is Madhava Gopal and I am from Salem, Tamilnadu, India.
  I have written a book on Tamil Vedham which existed 4 million years ago. I have also recorded and posted over 70 episodes in YouTube for viewing. Tamil is way beyond just being a language, it is a gateway to the universal truths and that is why the civilisation with this knowledge flourished 4 million years back. All this knowledge was lost when Lumeria submerged into the sea and now it has been brought back through the book “Tamil Vedham” as revealed to me through meditation for the last 45 years. It is very important to understand the greatness of our amazing Tamil language so that our future generations take pride in learning, preserving and flourishing through this ancient knowledge.
  I am grateful to the divinity for giving me the opportunity in bringing back this lost gem which will give an insight about the greatness of our ancestors.
  My attempt here is to share and take this amazing wealth of knowledge and the technology of sounds received through Tamil Vedham to as many people as possible and I would be most grateful if you could help me in anyway possible in this endeavour.
  Thanking you.
  With warm regards,
  Madhavaaaaaa.
  madhavaaaaaa@gmail.com
  ‭+91 98427 07112‬

  https://youtu.be/Zhna-BAehvA
  https://youtu.be/N_ZMRndYObg

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........